Dokument & lagar (162 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:3 DATUM 2015-10-20 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén, säkerhetspolitiska rådgivaren Ditte Egnell och militära assistenten överste Niclas T Karlsson informerade om aktuella frågor.

2015-10-20

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:2 DATUM 2015-10-13 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsråden Magnus Bergman och Johan Lagerlöf, kanslirådet Rickard Stridh, politiskt sakkunniga Jenny Salaj och pressekreterare

2015-10-13

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:40

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:40 DATUM 2016-05-19 TID 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Elsäkerhet FöU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:163 och en motion. Utskottet justerade 2015/16:FöU12. SD-ledamöterna anmälde en reservation. 2 Beredskapslagring m.m. Generaldirektör

2016-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:44

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:44 DATUM 2016-06-14 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, stf chefen SI Ola Hedin, politiskt sakkunniga Annelie Gregor, pressekreterare Marinette Nyh Radebo samt kanslirådet Åsa Anclair,

2016-06-14

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:43

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:43 DATUM 2016-06-09 TID 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade att medge att riksdagsledamot Anders Schröder MPsom väljs till ledamot i försvarsutskottet av kammaren i dag kl. 12.00, fick vara närvarande

2016-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-05-10 TID 11.0011.39 11.4112.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, statssekreterare Jan Salestrand, politiskt sakkunnig Anders Eriksson och pressekreterare Marinette Nyh Radebo

2016-05-10

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-04-28 TID 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:126. Utskottet justerade 2015/16:FöU10. 2 Verksamheten

2016-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:42

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:42 DATUM 2016-06-07 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information av Säpo om årsboken 2015 Generaldirektör Anders Thornberg och stabstjänstgörande Ahn-Za Hagström, båda från Säkerhetspolisen, informerade om myndighetens årsbok 2015 m.m. Ledamöternas

2016-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:41

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:41 DATUM 2016-05-26 TID 09.4510.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om beredskapslagring m.m.tema dricksvatten och livsmedelsförsörjning Tf. generaldirektör Annica Sohlström och teamchef Mats Johansson från Livsmedelsverket och huvudsekreterare Folke

2016-05-26

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-04-26 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen FöU3y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75. Utskottet

2016-04-26

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:39

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:39 DATUM 2016-05-17 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor Seniora forskaren Siemon Wezeman och forskaren

2016-05-17

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:1 DATUM 2015-09-23 TID 16.3018.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård Försvarsministern anmälde önskemål om att få inleda med en redovisning av resultatet av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen

2015-09-23

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:14

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-17 TID 08.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå efter kl. 09.00 då kammaren inleder arbetsplenum. 2 Svenskt stöd till Frankrike

2015-12-17

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:13

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-10 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Statens haverikommission och om Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor Generaldirektör Hans Ytterberg, stf generaldirektör Jonas Bäckstrand och avdelningschefen

2015-12-10

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:12

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-08 TID 12.4513.40 13.5514.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning avseende om krisen eller kriget kommer en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap Utskottet höll en offentlig

2015-12-08

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:11

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-12-03 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Kustbevakningens flyktinginsatser i Medelhavet Överdirektören och stf generaldirektören Anders Kjaersgaard och chefen för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen Dan Thorell

2015-12-03

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:15

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-19 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information om Hemvärnet Rikshemvärnschef Roland Ekenberg informerade om Hemvärnet. Ledamöternas frågor besvarades. 2 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal FöU8 Utskottet behandlade motioner.

2016-01-19

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-21 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén, försvarslogistikchefen konteramiral Thomas Engevall och säkerhetspolitiska rådgivaren Ditte Egnell informerade om aktuella

2016-01-21

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-02 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid den del av punkt 1 på föredragningslistan som avser EU:s informella

2016-02-02

Försvarsutskottets protokoll 2015/16:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Försvarsmaktens inventering av skyddsobjekt Chefen för insatsledningen generallöjtnant Göran Mårtensson och chefen för insatsstabens genomförandeavdelning överste Patrik Gardesten informerade om Försvarsmaktens

2016-01-28