Dokument & lagar (81 träffar)

Omröstning 2013/14:NU1p5 Offentlig upphandling vid Miljöstyrningsrådet

Votering: betänkande 2013/14:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 5 Offentlig upphandling vid Miljöstyrningsrådet Riksdagen avslår motion 2013/14:N392 av Jonas Eriksson m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-12-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-12-10

Omröstning 2013/14:NU1p4 Övrigt om näringspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2013/14:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 4 Övrigt om näringspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub238 av Jonas Eriksson och Agneta Luttropp båda MP yrkande 4, 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 5, 7 och 23, 2013/14:N209 av Jonas Eriksson och Mats

2013-12-10

Omröstning 2013/14:NU1p2 Upphandling av innovationer

Votering: betänkande 2013/14:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 2 Upphandling av innovationer Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub570 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 26 och 2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 33. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-12-10

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför möte med rådet

2013-12-05 10:00:00

Omröstning 2013/14:NU3p4 Kärnkraft

Votering: betänkande 2013/14:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 4 Kärnkraft Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N205 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 2 och 3, 2013/14:N281 av Patrick Reslow M2013/14:N313 av Jenny Petersson m.fl. M2013/14:N319 av Katarina Brännström M2013/14:N320 av Anton Abele M2013/14:N324

2013-12-04

Omröstning 2013/14:NU3p2 En bredare energiöverenskommelse

Votering: betänkande 2013/14:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 2 En bredare energiöverenskommelse Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N205 av Kent Persson m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 4. Datum: 2013-12-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S,

2013-12-04

Omröstning 2013/14:NU3p1 Energipolitikens inriktning

Votering: betänkande 2013/14:NU3 Utgiftsområde 21 Energi, förslagspunkt 1 Energipolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:N212 av Jan Lindholm MP2013/14:N215 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1, 2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 16 och 17, 2013/14:N297 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson

2013-12-04

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-28 10:30 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet kl. 10.30 Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför konkurrenskraftsrådet

2013-11-28 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Frihandelsavtal mellan EU och republiken Korea Sydkorea NU8 Justering Prop. 2013/14:20 Föredragande: AKA 3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt NU2 Justering

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 21 Energi NU3 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: RB 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande: LS 4. Kanslimeddelanden

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-14 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar aktuell information om förhandlingsläget

2013-11-14 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-07 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-07 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Svenska kraftnät Generaldirektör Mikael Odenberg och pressekreterare Olof Klingvall, Svenska kraftnät lämnar a information om affärsverkets

2013-11-07 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren med medarbetare lämnar information om granskningsrapporten Staten på elmarknaden RiR 2013:33.

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-24 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. En tydligare rätt till avbrottsersättning NU6 Justering Prop. 2012/13:193 Föredragande: AKA 3. Utgiftsramar m.m. NU1y Justering Prop. 2013/14:1 budgetpropositionen

2013-10-24 10:00:00

Omröstning 2013/14:NU4p2 Bredbandsutbyggnad

Votering: betänkande 2013/14:NU4 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, förslagspunkt 2 Bredbandsutbyggnad Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 7. Datum: 2013-10-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-10-23

Omröstning 2013/14:NU4p5 Offentlig service

Votering: betänkande 2013/14:NU4 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, förslagspunkt 5 Offentlig service Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 6. Datum: 2013-10-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-10-23

Omröstning 2013/14:NU4p1 Administration i strukturfondsprojekt

Votering: betänkande 2013/14:NU4 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, förslagspunkt 1 Administration i strukturfondsprojekt Riksdagen avslår motion 2012/13:N15 yrkande 5. Datum: 2013-10-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti

2013-10-23

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Marita Ljung med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar a aktuell information om sammanhållningspolitiken,

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-03 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling med medarbetare från Utrikesdepartementet lämnar information inför rådet för utrikes

2013-10-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-09-26 kl. 09:30

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-09-26 09:30 Plats: RÖ 4-27 1. Medgivande att närvara Fråga om medgivande för Ann-Charlotte Eklund och Mikael Dragnell från It-enheten att närvara vid sammanträdet den 26 september 2013. 2. Justering av protokoll

2013-09-26 09:30:00