Dokument & lagar (804 träffar)

Omröstning 2017/18:SfU18 Medborgarskap

Votering: betänkande 2017/18:SfU18 Medborgarskap, förslagspunkt 2 Medborgarskap Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 0 77 0 6 SD 0 0 36 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 19 0 0 2 L 0 13 2 4

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU18 Medborgarskap

Votering: betänkande 2017/18:SfU18 Medborgarskap, förslagspunkt 1 Medborgarskap Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 0 0 77 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 0 20 1 L 14 0 1 4

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 9 Arbetskraftsinvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 20

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 2 Arbetskraftsinvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 20 0 0 1

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU17 Arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Arbetskraftsinvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 18 0 4 V 20

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring, förslagspunkt 4 Anhöriginvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 0 0 36 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 20 0 0 1 L 15 0

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring

Votering: betänkande 2017/18:SfU16 Anhöriginvandring, förslagspunkt 1 Anhöriginvandring Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 77 6 SD 0 36 0 9 MP 22 0 0 3 C 0 0 18 4 V 0 0 20 1 L 0 0

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 5 Migration och asylpolitik Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 77 0 0 6 SD 36 0 0 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 20

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 16 Migration och asylpolitik Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 59 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 77 0 6 SD 0 0 36 9 MP 22 0 0 3 C 18 0 0 4 V 0 0

2018-03-28

Omröstning 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik

Votering: betänkande 2017/18:SfU15 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 1 Migration och asylpolitik Datum: 2018-03-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 9 11 M 0 0 77 6 SD 0 36 0 9 MP 17 0 4 4 C 0 0 18 4 V 0 0

2018-03-28

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2017/18:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27 Datum och tid: 2018-03-27 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn SfU20 Beredning Prop. 2017/18:119 och motion Föredragande: WS 3. Genomförande

2018-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:25 Tisdag 2018-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2017/18:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25 Datum och tid: 2018-03-27 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Civilt försvar och krisberedskap FöU7 Justering Motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU7 Civilt försvar och krisberedskap, torsdagen den 12 april

2018-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-03-22 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2017/18:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26 Datum och tid: 2018-03-22 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU15 Justering Motioner Föredragande: KS, MN, WS 3. Anhöriginvandring SfU16 Justering Motioner Föredragande:

2018-03-22 10:30:00

Utskottsmöte 2017/18:24 Torsdag 2018-03-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2017/18:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24 Datum och tid: 2018-03-22 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Ny strålskyddslag FöU11 Justering Prop. 2017/18:94 och motioner Föredragande: ML 2. Anmälan till kammardebatt om betänkande FöU11 Ny strålskyddslag, torsdagen den 12 april 2018

2018-03-22 10:00:00

Omröstning 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2018-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 M, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 64 0 19 SD 34 0 0 11 MP

2018-03-22

Omröstning 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 7 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2018-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 0 64 19 SD 0 0 33 12 MP 18 0

2018-03-22

Omröstning 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 4 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2018-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 64 0 19 SD 34 0 0 11 MP

2018-03-22

Omröstning 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 3 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2018-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 0 64 19 SD 33 1 0 11 MP 18 0 0

2018-03-22

Omröstning 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal

Votering: betänkande 2017/18:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 1 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal Datum: 2018-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 92 0 0 21 M 0 0 64 19 SD 0 34 0 11 MP 18 0

2018-03-22

Utskottsmöte 2017/18:23 Torsdag 2018-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2017/18:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:23 Datum och tid: 2018-03-15 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Återrapport från FAC försvar den 6 mars 2018 av Försvarsdepartementet Statssekreterare Jan Salestrand Ämnesråd Ola Hedin Departementssekreterare Nujin Tasci Politiskt sakkunnig

2018-03-15 11:00:00