Dokument & lagar (74 972 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:269 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:269 av Michael Rubbestad SD Obligatorisk förskola från två års ålder Michael Rubbestad har frågat mig om jag kommer att verka för att förskolan ska göras obligatorisk för alla barn, och i så fall från vilken ålder Förskolan är en frivillig skolform. Det betyder att vårdnadshavarna bestämmer om deras

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Michael Rubbestad (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:269 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:260 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:260 av Michael Rubbestad SD Den ökade smittspridningen i Uppsala län Michael Rubbestad har frågat mig hur jag och regeringen avser att arbeta för att säkerställa att smittspridningen nu begränsas och för att minimera antalet dödsfall. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder sedan pandemins start

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Michael Rubbestad (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:260 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:259 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:259 av Pia Steensland KD Försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster Pia Steensland har frågat mig om regeringen har för avsikt att ge TLV i uppdrag att starta den föreslagna försöksverksamheten för farmaceutiska tjänster och om så är fallet när uppdraget kommer att ges. Av propositionen Kvalitet

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:259 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:257 av Michael Anefur KD om ANDT-strategin Michael Anefur har frågat mig om regeringen avser att den nya ANDT-strategin ska beslutas av riksdagen. I december 2010 lade regeringen fram propositionen En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken prop. 2010/11:47Riksdagen antog

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Michael Anefur (KD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:256 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:256 av Robert Hannah L Utrikesministerns besök i Turkiet och frågan om armeniska/assyriska folkmordet seyfo Robert Hannah har frågat mig om jag tagit upp folkmordsfrågan eller över huvud taget berört den med min turkiska motsvarighet under mitt besök i Ankara. För regeringens del råder ingen tvekan

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:256 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:255 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:255 av Christer Nylander L Skydd av föreningslivet mot angrepp och infiltration Christer Nylander har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att analysera hoten mot den öppna föreningsdemokratiska idrotten, och vilka åtgärder som avses vidtas för att skydda föreningslivet

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Christer Nylander (L)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:255 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:253 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:253 av Karin Rågsjö V om prioriteringsordning vid vaccinering mot covid-19 Karin Rågsjö har frågat mig om jag avser att säkerställa att privata sjukvårdsmottagningar inte kan vaccinera sina kunder först och att de med privat sjukförsäkring inte ska få tillgång till vaccinet före de prioriterade grupperna.

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Karin Rågsjö (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:253 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:252 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:252 av Mikael Strandman SD Stödinsatser till kommunerna vid valet 2022 Mikael Strandman har frågat mig om jag och regeringen har någon plan för hur en eventuell stödinsats till kommunerna vid valet 2022 skulle kunna utformas. Frågan är ställd mot bakgrund av att många kommuner har uttryckt en oro

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Mikael Strandman (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:252 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:251 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:251 av Lotta Olsson M Förändringar i planering av infrastruktur Lotta Olsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att se över de förändringar som skett inom transportsektorn till följd av coronapandemin i syfte att förändra investeringar utifrån de nya förutsättningarna. Regeringen

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:251 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:248 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:248 av Anne-Christine From Utterstedt SD Onödiga dödsfall bland äldre Anne-Christine From Utterstedt har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att omgående säkerställa att även äldre personer får en individuell medicinsk bedömning och rätt till livsuppehållande vård. Som jag redan har

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:248 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:247 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:247 av Julia Kronlid SD Utebliven ersättning till riskgrupper Julia Kronlid har frågat mig om jag skyndsamt kommer att agera så att alla i riskgrupp som har rätt till ersättning också får det utbetalt fram till årsskiftet oavsett om det redan betalats ut 90 dagar eller inte. Regeringen och samarbetspartierna

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Julia Kronlid (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:247 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:245 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:245 av Angelika Bengtsson SD Säkerheten vid Sveriges Radio till följd av Twitterattacken Angelika Bengtsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att institutioner och myndigheter med ett krisberedskapsuppdrag inte attackeras och sprider felaktiga uppgifter eller spam och hur jag

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Angelika Bengtsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:245 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:243 av Mikael Eskilandersson SD Kommunernas hantering av barnärenden Mikael Eskilandersson har frågat mig vad jag avser göra för att säkerställa att de lagar och regler som redan finns kring omhändertagande av barn också efterlevs av kommunerna. Jag vill inleda med att säga att det som inträffade

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:243 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:242 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:242 av Angelica Lundberg SD Konsumentskyddet vid kirurgiska skönhetsbehandlingar Angelica Lundberg har frågat mig hur jag avser att stärka konsumentskyddet vid kirurgiska ingrepp och injektioner. Regeringen har gått fram med ett lagförslag som syftar till att stärka skyddet vid vissa estetiska behandlingar.

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:242 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:236 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:236 av Jens Holm V Höjd åldersgräns för vattenskoter Jens Holm har frågat mig om jag avser höja åldersgränsen för att få framföra vattenskoter till 18 år. Transportstyrelsen lämnade sin rapport om utbildning och obligatoriskt förarbevis för att få framföra vattenskoter den 1 oktober 2020. Rapporten

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:236 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:235 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:235 av Angelika Bengtsson SD Åtgärder mot matchfixning. Angelika Bengtsson har frågat mig om jag kommer att göra förändringar i Spelinspektionens regleringsbrev för att säkerställa att myndigheten kan bedriva ett effektivt arbete mot matchfixning och vilka åtgärder som i övrigt kommer att vidtas för

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Angelika Bengtsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:235 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:234 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Svar på fråga 2020/21:234 av Hans Wallmark M Sveriges förbindelser med Schweiz Hans Wallmark har frågat mig om jag i mitt skriftliga svar vill informera om den schweiziska hanteringen av ett svenskt företag som påverkar relationen mellan våra båda stater, eller om jag på annat sätt vill hålla riksdagen informerad i ärendet.

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:234 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:230 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:230 av Carina Ståhl Herrstedt SD Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning på LSS-boenden Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig om jag instämmer i att det är orimligt att tidigare brottsdömda får jobba i verksamhet med människor som befinner sig i en utsatt situation och om jag därför också

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:230 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:229 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:229 av CarinaStåhl Herrstedt SD Missförhållandea på LSS-boenden Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa trygghet och tillit på LSS-boenden och komma tillrätta med de missförhållanden som uppenbart råder på många LSS-boenden. Inledningsvis vill jag

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:229 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:228 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2020/21:228 av Sten Bergheden M Ökat skydd mot kriminella och bostadsinbrott Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska risken för rån och överfall i hemmet genom att ge alla medborgare rätten att slippa finnas med på olika söktjänster med exempelvis namn, ålder, antal

Svarsdatum: 2020-10-28 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:228 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)