Dokument & lagar (2 109 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:768 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 2 oktober Svar på fråga 2012/13:768 FN:s rasdiskrimineringskommitté Statsrådet Erik Ullenhag Carina Hägg har frågat mig om jag har för avsikt att föra förslagen från Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete vidare till beslut. Sverige har ratificerat ett flertal internationella konventioner om mänskliga rättigheter

Svarsdatum: 2013-10-02 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:767 besvarad av Statsrådet Erik Ullenhag

den 2 oktober Svar på fråga 2012/13:767 Politik för mänskliga rättigheter Statsrådet Erik Ullenhag Carina Hägg har frågat demokratiministernom hon initierat en översyn av styrformer och organisation för de mänskliga rättigheterna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag

Svarsdatum: 2013-10-02 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:759 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 1 oktober Svar på fråga 2012/13:759 Kungsörn Miljöminister Lena Ek Urban Ahlin har frågat mig om jag avser att införa jakt på kungsörn. Urban Ahlin har vidare frågat mig om kungsörnen kommer att vara en strikt fredad art i Sverige även när den nya rovdjurspolitiken är genom-förd, eller om den nya rovdjurspropositionen

Svarsdatum: 2013-10-01 Frågeställare: Urban Ahlin (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:769 besvarad av Statsrådet Maria Arnholm

den 25 september Svar på fråga 2012/13:769 Studieförbund Statsrådet Maria Arnholm Carina Hägg harfrågat mig vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra spridandet av antisemitiska yttranden inom studieförbundets ram. Inledningsvis vill jag framhålla att jag instämmer i frågeställarensoro över spridning av

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:766 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 25 september Svar på fråga 2012/13:766 Behovet av tydliga riktlinjer för vittnesskydd Justitieminister Beatrice Ask Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att säkerställa funktionaliteten i personskyddet samt mottagandet i kommuner. Frågan är ställd mot bakgrund av rättegången mot det så

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:765 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 25 september Svar på fråga 2012/13:765 Malmö Arab Film Festival Justitieminister Beatrice Ask CarinaHägg har frågat kulturministern om hon avser att ta några initiativ till följd av angreppen på yttrandefriheten i samband med Malmö Arab Film Festival. Frågan ställs mot bakgrund av att det uppstod oroligheter

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Carina Hägg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:764 besvarad av Statsrådet Peter Norman

den 25 september Svar på fråga 2012/13:764 Antifackligt agerande av Posten Statsrådet Peter Norman Josefin Brink har frågat mig om jag avser att agera för att Posten och andra statliga bolag ska respektera fackliga rättigheter och praxis i den svenska kollektivavtalsmodellen. I frågans bakgrundsbeskrivning pekar frågeställaren

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Josefin Brink (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:763 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 25 september Svar på fråga 2012/13:763 Statsministerns förtroende för migrationsminister Tobias Billström Statsrådet Tobias Billström Mikael Damberg har frågat statsministern om han har förtroende för mig. Frågan har överlämnats till mig. Jag har inte uppfattat mig ha någon annan information rörande Northland

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Mikael Damberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:762 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

den 25 september Svar på fråga 2012/13:762 Gränsöverskridande näringspolitik för Skåne Näringsminister Annie Lööf Anders Karlssonhar frågat mig vilka initiativ jag vill ta för att utveckla skånskt näringsliv och en gränsöverskridande näringspolitik för Skåne. Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik och fattar

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:761 besvarad av Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

den 25 september Svar på fråga 2012/13:761 Den skånska arbetsmarknaden Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson Anders Karlsson har frågat tidigare arbetsmarknadsministernHillevi Engström vilka initiativ honavser ta för att bidra till en integration av skånsk och dansk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik.

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:760 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 25 september Svar på fråga 2012/13:760 Återkrav av gårdsstöd och miljöstöd Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Johan Löfstrand har frågat mig vilka lagstiftningsåtgärder eller andra generella åtgärder jag avser vidta för att undvika den uppkomna situationen kring återkrav av gårdsstöd och miljöersättningar. Till

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:755 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 25 september Svar på fråga 2012/13:755 Användningen av internet och mobiltelefoni vid rättspsykiatrisk vård Socialminister Göran Hägglund Carina Adolfsson Elgestam s har frågat mig vad jag som minister avser att vidta för åtgärder för att hindra personer dömda till rättspsykiatrisk vård från att använda mobiltelefon

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:746 besvarad av Statsrådet Stefan Attefall

den 25 september Svar på fråga 2012/13:746 Förvaltningen av försvarsfastigheter Statsrådet Stefan Attefall Peter Hultqvist har frågat försvarsministern vilka garantier ministern avser att kräva för att förslagen i betänkandet Försvarsfastigheter i framtiden SOU 2013:61 inte leder till fördyringar i sitt praktiska

Svarsdatum: 2013-09-25 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:745 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 23 september Svar på fråga 2012/13:745 Risk för sänkt operativ förmåga Försvarsminister Karin Enström Peter Hultqvist har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder som förhindrar försämrad operativ förmåga och grundberedskap som en följd av de av regeringen förordade besparingarna på 500 miljoner kronor. Inledningsvis

Svarsdatum: 2013-09-23 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:742 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2012/13:742 Det somaliska rättsväsendet Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har med anledning av attacken på vänsterpartiets delegation i Mogadishu frågat vad jag avser göra för att bidra till att stärka det somaliska rättsväsendet och öka dess legitimitet. Attacken den 22 augusti

Svarsdatum: 2013-09-19 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:741 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2012/13:741 Konferens om barnarbete i Brasilia Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om Sverige avser att sända en delegation på högre nivå än tjänstemannanivån till den kommande konferensen om barnarbete i Brasilia. Mitt svar på frågan är nej. Konferensen III Global

Svarsdatum: 2013-09-19 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:758 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

den 18 september Svar på fråga 2012/13:758 Blyfri ammunition Försvarsminister Karin Enström Peter Persson har frågat mig om jag avser att verka för att Försvarsmakten ska använda blyfri ammunition i övningarna över Vättern för att minska den negativa miljöpåverkan. Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:756 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 18 september Svar på fråga 2012/13:756 Uppehållstillstånd Statsrådet Tobias Billström Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att reglerna inte ska vara så stelbenta. Frågan är ställd mot bakgrund av ett enskilt ärende. Jag är, som Lars Mejern Larsson säkert känner till, förhindrad

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:753 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 18 september Svar på fråga 2012/13:753 Barn med särskilda behov Utbildningsminister Jan Björklund Richard Jomshof har frågat mig om och hur jag avser att agera i frågan om att tillgodose att barn med särskilda behov får det stöd de behöver. En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i uppdrag att se över

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2012/13:752 besvarad av Miljöminister Lena Ek

den 18 september Svar på fråga 2012/13:752 Regeringens arbete med utfasning av kreosot Miljöminister Lena Ek Johan Löfstrand har frågat mig hur jag ser på frågan kring användning av kreosot och hur statliga bolag bör agera för att skapa innovationer på miljöområdet. Det råder ingen tvekan om att träskyddsmedlet kreosot

Svarsdatum: 2013-09-18 Frågeställare: Johan Löfstrand (S)