Dokument & lagar (2 107 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP)

Dnr Ju/2014/4670/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:729 av Jabar Amin MP Antagning av folkhögskolestuderande till Polisprogrammet Jabar Amin har frågat utbildningsministern hur han avser att agera för att de som läst polisförberedande allmän kurs ska ha samma möjlighet

Svarsdatum: 2014-08-07 Frågeställare: Jabar Amin (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:729 besvarad av Jabar Amin (MP) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:741 besvarad av Anders Karlsson (S)

Svarsdatum: 2014-08-06 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:741 besvarad av Anders Karlsson (S) (pdf, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:723 besvarad av Peter Persson (S)

Dnr M2014/1701/Nm Miljödepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:723 av Peter Persson S Östersjön Peter Persson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för Östersjön som kan knytas samman med tänkesättet i den rapport som Boston Consulting Group har skrivit på uppdrag av Världsnaturfonden.

Svarsdatum: 2014-08-06 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:723 besvarad av Peter Persson (S) (doc, 57 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:723 besvarad av Peter Persson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP)

Dnr N2014/3215/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:728 av Jonas Eriksson MP Elnät för 100 förnybar el Jonas Eriksson har frågat om jag anser att underlaget är tillräckligt för att regeringen ska kunna ta beslut om en ny förordning och att underlaget ger det incitament

Svarsdatum: 2014-08-05 Frågeställare: Jonas Eriksson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:728 besvarad av Jonas Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:745 av Roger Haddad (FP)

Fråga 2013/14:745 De kristnas situation i främst Irak av Roger Haddad FP till Utrikesminister Carl Bildt M Situationen för de kristna minoriteterna i Mellanöstern är alarmerande. Vid sidan av Syrien, är det bara i Libanon de kristna har kunnat leva utan direkta hot och trakasserier. I Syrien drabbas alla med tanke på

Inlämnad: 2014-08-05 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:745 av Roger Haddad (FP) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:730 besvarad av Björn von Sydow (S)

Svarsdatum: 2014-08-01 Frågeställare: Björn von Sydow (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:730 besvarad av Björn von Sydow (S) (pdf, 116 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson (MP)

Fråga 2013/14:744 Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter CESCR av Gunvor G Ericson MP till Socialminister Göran Hägglund KD Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1966 och trädde i kraft 1976. Ett tilläggsprotokoll som ger enskilda personer möjlighet att vända sig till kommittén med individuella

Inlämnad: 2014-07-31 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:744 av Gunvor G Ericson (MP) (pdf, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:711 besvarad av Louise Malmström (S)

Dnr U2014/4275/UH Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:711 av Louise Malmström S Detaljstyrning av betygssystemet i delar av lärarutbildningen Louise Malmström har frågat mig varför betygssystemet för lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning

Svarsdatum: 2014-07-30 Frågeställare: Louise Malmström (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:711 besvarad av Louise Malmström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:707 besvarad av Gunilla Svantorp (S)

Dnr U2014/4225/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern och vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:707 av Gunilla Svantorp S Begränsning av umgängesspråk Gunilla Svantorp har frågat mig om jag har för avsikt att ta initiativ till att förändra skolförordningen avseende tvåspråkig undervisning

Svarsdatum: 2014-07-30 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:707 besvarad av Gunilla Svantorp (S) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:743 av Gunvor G Ericson (MP)

Fråga 2013/14:743 Ersättning till tvångssteriliserade av Gunvor G Ericson MP till Socialminister Göran Hägglund KD Justitiekanslern, JK, har avslagit 161 skadeståndsansökningar från personer som steriliserats vid könskorrigering. De drabbade yrkade att staten skulle ersätta dem med 300 000 kronor för såväl personskada,

Inlämnad: 2014-07-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:743 av Gunvor G Ericson (MP) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg (KD)

Fråga 2013/14:742 Låt inte historien upprepas av Tuve Skånberg KD till Utrikesminister Carl Bildt M För exakt ett sekel sedan inleddes det första världskriget. Tio miljoner soldater dog, men det största civila priset betalades av de kristna armenierna, som utsattes för 1900-talets första folkmord. En miljon oskyldiga

Inlämnad: 2014-07-29 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:740 av Hans Hoff (S)

Fråga 2013/14:740 Slavhandeln i Sverige av Hans Hoff S till Justitieminister Beatrice Ask M Expressen/GT publicerar för närvarande en artikelserie om svenska slavar. Artiklarna är skrämmande läsning. I Göteborg kan man i dag, 2014, köpa en kvinna på livstid för 2000 euro. Hon kan ta hand om dina barn, städa och ja, vad

Inlämnad: 2014-07-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2013/14:740 av Hans Hoff (S) (pdf, 76 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:720 besvarad av Christina Oskarsson (S)

Svarsdatum: 2014-07-25 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:720 besvarad av Christina Oskarsson (S) (pdf, 54 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:739 av Tina Ehn (MP)

Fråga 2013/14:739 Framtiden för tidningen 8 SIDOR av Tina Ehn MP till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Regeringen föreslog i propositionen Lättare att läsa att Centrum för lättläst ska avvecklas och att tidningen 8 SIDOR ges ut med stöd av Myndigheten för tillgängliga medier MTMDessutom redovisade

Inlämnad: 2014-07-25 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2013/14:739 av Tina Ehn (MP) (pdf, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:713 besvarad av Robert Halef (KD)

Utrikesdepartementet Statsrådet Engström Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:713 av Robert Halef KD Humanitärt stöd till behövande i Irak Robert Halef har frågat mig på vilket sätt Sverige kommer att bidra med humanitärt stöd till Irak och huruvida Sverige även genom EU kommer att verka för ett större och gemensamt

Svarsdatum: 2014-07-24 Frågeställare: Robert Halef (KD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:713 besvarad av Robert Halef (KD) (docx, 40 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:741 av Anders Karlsson (S)

Fråga 2013/14:741 Topparbetslöshet av Anders Karlsson S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Efter över 130 miljarder i skattesänkningar ligger arbetslösheten fortfarande på topp. Det borde visa för vem som helst att skattesänkningar inte är vägen för att avskaffa arbetslösheten. Arbetslösheten i åldrarna

Inlämnad: 2014-07-24 Besvarare: Elisabeth Svantesson (M)

Skriftlig fråga 2013/14:741 av Anders Karlsson (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:738 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:738 Bostadsbrist av Peter Persson S till Statsrådet Stefan Attefall KD Två valperioder av kristdemokratiska bostadsministrar har skapat en stor bostadsbrist. Enligt Boverket skulle det behöva byggas mellan 100 000 och 175 000 bostäder de närmaste fem åren. Statistiken över bostadsbristen i kommunerna, i

Inlämnad: 2014-07-24 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Skriftlig fråga 2013/14:738 av Peter Persson (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:737 av Peter Persson (S)

Fråga 2013/14:737 Regeringsskrivelse om internationellt skattefusk av Peter Persson S till Finansminister Anders Borg M Regeringen har den 19 juni till riksdagen lämnat en skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Jag vill nu efterlysa

Inlämnad: 2014-07-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2013/14:737 av Peter Persson (S) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson (S)

Fråga 2013/14:736 Växande sjuktal av Anders Karlsson S till Statsrådet Ulf Kristersson M Statsrådet har visat stor förnöjsamhet över de skärpta reglerna för sjukförsäkringen som tvingat cancersjuka att jobba och som har gjort de utförsäkrade till en alldeles egen grupp fattiga. Sedan 2008 uppges hela 65 000 personer ha

Inlämnad: 2014-07-24 Besvarare: Ulf Kristersson (M)

Skriftlig fråga 2013/14:736 av Anders Karlsson (S) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2013/14:735 av Hans Olsson (S)

Fråga 2013/14:735 Plasthotet mot haven och människan av Hans Olsson S till Miljöminister Lena Ek C Svenska Naturskyddsföreningen och svenska miljöforskare varnar för plastproblemet i haven. Det behövs en kartläggning av hur mycket plast som finns i haven och vilka storleksfraktioner de finns i. Globalt tillverkas närmare

Inlämnad: 2014-07-24 Besvarare: Lena Ek (C)

Skriftlig fråga 2013/14:735 av Hans Olsson (S) (pdf, 77 kB)