Dokument & lagar (138 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Justitieombudsmannen Chefsjustitieombudsman Cecilia Nordenfelt om Försäkringskassan och tillsyn 3. EUMOT-utredningen

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. EUMOT-utredningen Fråga om yttrande 2010/11:URF2 Riksdagens arbete med EU-frågor 2010/11:URF3 Utskottsarbetet och motionsinstitutet Föredragande:

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag till beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna Fortsatt subsidiaritetsprövning.

2010-12-14 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor: Om pensionssystemets framtid Överläggning Statssekreterare Anna Westerberg, Socialdepartementet 3. Övriga aktuella

2010-12-02 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3.

2010-11-30 11:15:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor på migrationsområdet Information Statsrådet Tobias Billström 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5.

2010-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Sammanslagningar av myndigheter SfU3y Justering 2009/10:RRS30 Föredragande: YK 3. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområdena

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Beredning Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3.

2010-11-18 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Pensionsmyndigheten Generaldirektör Katrin Westling Palm 3. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsramar och

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Adriana Lender, m.fl. 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken SfU4 Justering Prop. 2009/10:222 Föredragande: JIL

2010-11-04 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll 3. Ordningen för suppleanters inträde m.m. 4. Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

2010-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Övriga frågor 6. Tid för nästa sammanträde Introduktion för nya ledamöter och suppleanter, torsdagen den 14 oktober 2010 kl. 10.00.

2010-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Överläggning med och information av regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. Bilagor 1. EU-handlingarna bifogas elektroniskt. Handlingarna sänds med post och läggs i sessionssalen.

2008-07-15 15:00:00

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggningar med och information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på det sociala området. 3. EU-frågor i

2008-06-03 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Information av regeringen, Justitiedepartementet, om förberedelser inför ordförandeskapsåret 2009 RIF samt om EU-frågor på

2008-05-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för

2008-05-22 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, jämte motioner.

2008-05-20 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition

2008-05-15 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:99 2008 års tilläggsbudgetproposition, jämte motioner. Föredragande:

2008-05-13 11:00:00