Dokument & lagar (138 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.jämte motioner. Justering av

2008-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilagor Program och deltagarförteckning Dessutom bifogas uppdaterad plan för SfU:s

2008-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens

2008-04-17 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:22

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, jämte

2008-04-10 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. JO Hans-Gunnar Axberger informerar om utlännings- och medborgarskapsärenden. 3. EU-frågor. 4. Kanslimeddelanden. 5. Övriga frågor. 6. Tid för nästa sammanträde torsdagen den 10 april 2008 kl. 10.00

2008-04-08 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Generaldirektör Dan Eliasson m.fl.Migrationsverket, informerar om verkets arbete och aktuella frågor. 3. EU-frågor. 4. Kanslimeddelanden.

2008-04-03 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Behandling av proposition 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, jämte motioner.

2008-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden på migrationsområdet. Justering av förslag till utskottets

2008-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden om socialavgifter och skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning

2008-03-06 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:16

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden om socialavgifter och skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning

2008-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:15

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Val av vice ordförande. 3. Information från regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. 4. EU-frågor

2008-02-19 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Behandling av Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, jämte motioner.

2008-02-14 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Riksrevisionen informerar om granskningsrapporten Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen. 3. EU-frågor. 4.

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av EU-frågor på migrationsområdet från föregående sammanträde med Justitiedepartementet. 3. FUT-delegationen

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 13:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Överläggning och information med regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. 2. EU-frågor i övrigt. 3. Kanslimeddelanden. 4.

2008-01-22 13:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. EU-parlamentariker från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor informerar om villkor

2007-12-06 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggning och information med regeringen, Socialdepartementet, inför EPSCO-rådet den 5 december 2007. 3. Överläggning och

2007-11-29 10:00:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008, jämte motioner, såvitt avser allmänt om socialförsäkringarna,

2007-11-27 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008, jämte motioner, såvitt avser utgiftsområde 8 Migration.

2007-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete, del 2. Bilagor Program och deltagarförteckning Dessutom

2007-11-13 10:00:00