Dokument & lagar (138 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:49 Vissa regler om ränta i samband med återkrav, jämte motioner. Justering av

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Uppvaktning av Annica Ryng och Thomas Laurell, Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande RFSL i frågan om HBT-flyktingars

2007-03-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 10:30 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning tillsammans med justitieutskottet om Polisens verksamhet i utlänningsärenden. Bilagor Program och deltagarförteckning Motionshäfte och sammanställning behandling 22 mars Informationsmaterial enligt

2007-03-20 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning med justitieombudsmannen Cecilia Nordenfelt om Försäkringskassans handläggning. 2. Justering av protokoll. 3. Behandling

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:29 Vissa pensionsfrågor, jämte motioner. Fråga om mottagande av och behandling

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggningar m.m. med statssekreterare Bettina Kashefi, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialförsäkringsområdet. 3.

2007-02-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:15 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överläggningar med statssekreterare Gustaf Lind, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet. 3. EU-frågor i

2007-02-08 10:15:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Behandling av proposition 2006/07:29 Vissa pensionsfrågor, jämte motioner Information av verkställande direktören Peter Norman,

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Utrikesrådet Ola Henrikson, Justitiedepartementet, informerar om EU-frågor på migrationsområdet. 3. Diskussion om utskottets

2007-01-25 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Anna Hedborg, särskild utredare, informerar om Socialförsäkringsutredningen Mera försäkring och mera arbete SOU 2006:862. Planering av vårens arbete.

2007-01-18 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Överdirektör Adriana Lender och produktionschef Maivor Isaksson, Försäkringskassan, informerar om Försäkringskassans kontorsnät.

2006-12-07 09:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning angående regeltillämpningen inom socialförsäkringen 2006/07:RRS8

2006-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare m.fl. informerar inför RIF-mötet den 4-5 december 2006. 3. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Uppvaktning av Pensionärernas Riksorganisation PRO angående budgetpropositionen. 3. Behandling av proposition 2006/07:9 Några

2006-11-28 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare Bettina Kashefi och Johanna Möllerberg, Socialdepartementet informerar inför EPSCO-rådets möte den 30 november-1

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Generaldirektör Janna Valik informerar om verksamheten vid Migrationsverket. 3. Behandling av proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om avveckling av försäkringsdelegationerna med representanter från: Försäkringskassan Socialdepartementet Ideella Föreningen

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Beslut om arbetsordning m.m. jämför bifogat utdrag ur protokoll 2002/03:2 3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2006/07:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:1 Datum och tid: 14:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Anmälan av val till utskottet 2. Sammanträdets öppnande 3. Upprop 4. Val av ordförande 5. Val av vice ordförande 6. Tid för nästa sammanträde, tisdagen

2006-10-10 14:00:00

Utskottsmöte 2004/05:39

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:39 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:39 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden, jämte

2005-08-22 11:00:00