Dokument & lagar (138 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Information av revisionschef Eva Lindblom m.fl. från Riksrevisionen om Sjukpenninganslaget utgiftsutveckling under kontroll

2005-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet om utskottsindelningen. Justering av förslag till utskottets

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. EU-information: utrikesrådet Ola Henrikson, Utrikesdepartementet, informerar om det nya ordförandeskapet m.m. 2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2005-01-20 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:28 Bostadsersättning till asylsökande, jämte motioner. Justering av förslag till

2004-12-02 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Uppvaktning av Ilmar Reepalu, Anja Sonesson och Aldo Iskra, Malmö stad, om bostadsersättning för asylsökande. 3. Forsatt behandling

2004-11-30 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför ministerrådsmöte 2-3 december 2004. 3. Fortsatt

2004-11-25 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, såvitt avser utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005, såvitt avser utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Information av UD inför ministerrådsmöte den 19 nov. 3. Behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 jämte

2004-11-11 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 10:00 Plats: andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Bilagor Program och deltagarförteckning Proposition 2004/05:21 Drivkrafter för minskad

2004-11-09 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Universitetslektor Marie Bengtsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, redovisar en uppföljningsstudie om Migrationsverkets resurser.

2004-10-28 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Riksförsäkringsverket informerar om metoder i ohälsostatistiken. 3. Fortsatt behandling av proposition 2003/04:59 Prövning av

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl.Utrikesdepartementet, informerar inför ministerrådsmötet den 25 och 26 oktober 2004.

2004-10-21 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden, jämte motioner. Föredragande:

2004-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Behandling av proposition 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden, jämte motioner Föredragande: KH

2004-10-14 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 10:30 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1. Familjepolitisk dag sluten utfrågning om barnfamiljers ekonomiska situation med departementsrådet Ilija Batljan, Socialdepartementet barnombudsmannen

2004-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll. 2. Fortsatt behandling av proposition 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens

2004-09-30 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Information av den särskilde utredaren Jan Rydh, om arbetet i Genomförandeorgansiationen GEORG. 2. Behandling av proposition 2003/04:152 Anpassningar med

2004-09-16 09:00:00