Dokument & lagar (138 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Medgivande att närvara 2. Justering av protokoll 3. Ordningen för suppleanters inträde m.m. 4. Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

2010-10-19 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:1

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av ordförande 4. Val av vice ordförande 5. Övriga frågor 6. Tid för nästa sammanträde Introduktion för nya ledamöter och suppleanter, torsdagen den 14 oktober 2010 kl. 10.00.

2010-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor på migrationsområdet Information Statsrådet Tobias Billström 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5.

2010-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Sammanslagningar av myndigheter SfU3y Justering 2009/10:RRS30 Föredragande: YK 3. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområdena

2010-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Beredning Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3.

2010-11-18 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Pensionsmyndigheten Generaldirektör Katrin Westling Palm 3. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsramar och

2010-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Adriana Lender, m.fl. 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2010-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken SfU4 Justering Prop. 2009/10:222 Föredragande: JIL

2010-11-04 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 11:15 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: KS 3.

2010-11-30 11:15:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen SfU4y Justering Skr. 2010/11:75 Föredragande: KH

2011-04-14 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om södra grannskapsregionen och om utvärdering av EU:s återtagandeavtal Överläggning Statsrådet Tobias Billström

2011-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-03-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Allmän information Planeringschef Ola Henrikson och kansliråd Sophie Dernelid, Justitiedepartementet

2011-03-15 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Justering Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Socialavgifter SfU7

2011-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15 Torsdag 2011-02-17 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om återtagandeavtal mellan EU och Turkiet Överläggning Statsrådet Tobias Billström 3. Övriga aktuella EU-frågor

2011-02-17 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:14 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Beredning Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Kommissionens arbetsprogram

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:13

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Justitieombudsmannen Chefsjustitieombudsman Cecilia Nordenfelt om Försäkringskassan och tillsyn 3. EUMOT-utredningen

2011-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:12

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. EUMOT-utredningen Fråga om yttrande 2010/11:URF2 Riksdagens arbete med EU-frågor 2010/11:URF3 Utskottsarbetet och motionsinstitutet Föredragande:

2011-01-25 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl m.fl. om granskningsrapporten RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta

2011-06-16 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Fredag 2011-06-17 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Fortsatt beredning Ev justering Föredragande: KH 3. Kanslimeddelanden

2011-06-17 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag till beslut om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna Fortsatt subsidiaritetsprövning.

2010-12-14 11:00:00