Dokument & lagar (4 475 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1351 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/04069 POL Ju2017/04120 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson M och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren M Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1351 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1350 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/04067 POL Ju2017/04070 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1350 Skäl för borttagande av ID- kontroller och svar på fråga 2016/17:1352 Information till polisen om borttagande av ID-kontrollerna av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig vilken analys och slutsats

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1350 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1349 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1348 Konsekvenserna av borttagande av ID-kontroller och fråga 2016/17:1349 Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder direkt för att säkerställa att det inte blir ett glapp i tiden mellan ID-kontrollernas borttagande

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1349 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1348 Konsekvenserna av borttagande av ID-kontroller och fråga 2016/17:1349 Förstärkning av gränskontrollerna vid Öresund av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder direkt för att säkerställa att det inte blir ett glapp i tiden mellan ID-kontrollernas borttagande

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1348 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1341 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/02795/EIS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1341 Taiwan i WHO och WHA samt fråga 2016/17:1364 Taiwans deltagande i WHO Hans Rothenberg har frågat statsrådet Gabriel Wikström vilka insatser statsrådet och regeringen har gjort för att även fortsättningsvis

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1341 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1313 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1283 av Christian Holm Barenfeld M Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik, fråga 2016/17:1284 av Elisabeth Svantesson M Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission, fråga 2016/17:1300 av Tina Ghasemi M Saudiarabien i FN:s

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1313 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1301 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1283 av Christian Holm Barenfeld M Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik, fråga 2016/17:1284 av Elisabeth Svantesson M Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission, fråga 2016/17:1300 av Tina Ghasemi M Saudiarabien i FN:s

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1301 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1300 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1283 av Christian Holm Barenfeld M Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik, fråga 2016/17:1284 av Elisabeth Svantesson M Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission, fråga 2016/17:1300 av Tina Ghasemi M Saudiarabien i FN:s

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1300 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1291 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1290 Samarbetet med Kuba och 2016/17:1291 Fängslade aktivister på Kuba av Birgitta Ohlsson L Birgitta Ohlsson har frågat statsrådet Lövin om hon är redo att bryta samarbetet med Kuba i och med att landets regim inte har visat att man

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1291 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1290 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1290 Samarbetet med Kuba och 2016/17:1291 Fängslade aktivister på Kuba av Birgitta Ohlsson L Birgitta Ohlsson har frågat statsrådet Lövin om hon är redo att bryta samarbetet med Kuba i och med att landets regim inte har visat att man

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1290 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1284 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1283 av Christian Holm Barenfeld M Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik, fråga 2016/17:1284 av Elisabeth Svantesson M Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission, fråga 2016/17:1300 av Tina Ghasemi M Saudiarabien i FN:s

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1284 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1283 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1283 av Christian Holm Barenfeld M Regeringens syn på Saudiarabiens jämställdhetspolitik, fråga 2016/17:1284 av Elisabeth Svantesson M Saudiarabiens plats i FN:s kvinnokommission, fråga 2016/17:1300 av Tina Ghasemi M Saudiarabien i FN:s

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1283 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1223 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Ju2017/03497/POL Ju2017/03498/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden M Verkställande av avvisningsbeslut och fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden M Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut Sten Bergheden har frågat mig

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1223 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1222 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Ju2017/03497/POL Ju2017/03498/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1222 av Sten Bergheden M Verkställande av avvisningsbeslut och fråga 2016/17:1223 av Sten Bergheden M Personer som gömmer sig efter utvisningsbeslut Sten Bergheden har frågat mig

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1222 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1211 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1198 av Eva-Lena Jansson S Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien, fråga 2016/17:1204 av Birgitta Ohlsson L Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer, fråga 2016/17:1207 av Sofia Damm KD Utrensning av homosexuella

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1211 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1207 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1198 av Eva-Lena Jansson S Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien, fråga 2016/17:1204 av Birgitta Ohlsson L Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer, fråga 2016/17:1207 av Sofia Damm KD Utrensning av homosexuella

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1207 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1204 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1198 av Eva-Lena Jansson S Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien, fråga 2016/17:1204 av Birgitta Ohlsson L Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer, fråga 2016/17:1207 av Sofia Damm KD Utrensning av homosexuella

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1204 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1203 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1156 av Margareta Cederfelt M Vitryssland, fråga 2016/17:1203 av Tina Acketoft L Övergrepp mot regimkritiker i Belarus samt fråga 2016/17:1175 av Hans Linde V Den ökade repressionen i Vitryssland/Belarus Margareta Cederfelt har frågat

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1203 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1198 av Eva-Lena Jansson S Övergrepp mot hbt-personer i den ryska delrepubliken Tjetjenien, fråga 2016/17:1204 av Birgitta Ohlsson L Tjetjeniens förföljelse av hbtq-personer, fråga 2016/17:1207 av Sofia Damm KD Utrensning av homosexuella

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Eva-Lena Jansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1198 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1180 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/03128/POL Ju2017/03206/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1168 av Lars-Arne Staxäng M Tullverkets befogenheter och 2016/17:1180 av Thomas Finnborg M Utförselkontroll av stöldgods Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta några initiativ eller vidta några

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1180 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 69 kB)