Dokument & lagar (9 279 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1089 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00770/Kl M2017/00771/Kl Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1089 av Sten Bergheden M Minskning av antalet bilar och 2016/17:1090 av Sten Bergheden M Hållbart antal bilar Sten Bergheden har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta för att antalet

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1089 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1024 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00637/Kl M2017/00640/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen och 2016/17:1024 av Eskil

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Eskil Erlandsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1024 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1020 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00637/Kl M2017/00640/Kl Miljö- och energidepartementet Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1020 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Värnande av det svenska självbestämmandet över skogen och 2016/17:1024 av Eskil

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1020 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 49 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:923 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

PAGE 2 N2017/01433/KSR N2017/01442/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:922 Bärplockning och fråga 2016/17:923 Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att bärindustrin

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:923 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:922 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

PAGE 2 N2017/01433/KSR N2017/01442/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:922 Bärplockning och fråga 2016/17:923 Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att bärindustrin

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:922 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:849 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/01473 POL Ju2017/ 01474 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:848 Besparingar på Polisregion Syd och 2016/17:849 Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller av Tobias Billström M Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:849 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:848 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/01473 POL Ju2017/ 01474 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:848 Besparingar på Polisregion Syd och 2016/17:849 Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller av Tobias Billström M Tobias Billström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Tobias Billström (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:848 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:769 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:731 av Tina Ghasemi M Otryggheten bland kvinnor och fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt M Ökad otrygghet bland kvinnor Tina Ghasemi har frågat statsrådet Ygeman vad han och regeringen avser att vidta för åtgärder för att minska otryggheten bland kvinnor i samhället. Mikael Cederbratt har vidare

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Mikael Cederbratt (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:769 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:768 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00224/Ke M2017/00225/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:767 av Åsa Coenraads M Det svenska förhållningssättet till GMO och 2016/17:768 av Åsa Coenraads M Regeringens förhållande till expertmyndigheternas bedömningar Åsa Coenraads har frågat landsbygdsministern

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:768 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:767 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00224/Ke M2017/00225/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:767 av Åsa Coenraads M Det svenska förhållningssättet till GMO och 2016/17:768 av Åsa Coenraads M Regeringens förhållande till expertmyndigheternas bedömningar Åsa Coenraads har frågat landsbygdsministern

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:767 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2017/00525/FS Dnr S2017/00617/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:734 Växande vårdköer och 2016/17:757 Vårdens utmaningar av Cecilia Widegren M Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att Öppna jämförelser nu visar på växande

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:757 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:741 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00195/Nm M2017/00196/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:739 av Sofia Arkelsten M Sveriges arbete inom EU för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt och 2016/17:741 av Sofia Arkelsten M Sveriges arbete inom Cites för att minska ovärdig och oetisk

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:741 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:739 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 2 Dnr M2017/00195/Nm M2017/00196/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:739 av Sofia Arkelsten M Sveriges arbete inom EU för att minska ovärdig och oetisk lejonjakt och 2016/17:741 av Sofia Arkelsten M Sveriges arbete inom Cites för att minska ovärdig och oetisk

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sofia Arkelsten (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:739 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:734 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2017/00525/FS Dnr S2017/00617/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:734 Växande vårdköer och 2016/17:757 Vårdens utmaningar av Cecilia Widegren M Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag gör av att Öppna jämförelser nu visar på växande

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:734 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:731 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:731 av Tina Ghasemi M Otryggheten bland kvinnor och fråga 2016/17:769 av Mikael Cederbratt M Ökad otrygghet bland kvinnor Tina Ghasemi har frågat statsrådet Ygeman vad han och regeringen avser att vidta för åtgärder för att minska otryggheten bland kvinnor i samhället. Mikael Cederbratt har vidare

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:731 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:715 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

PAGE 2 Dnr U2017/00295/S Dnr S2017/00477/FS Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:714 av Camilla Waltersson Grönvall M Brister i idrottsundervisningen och fråga 2016/17:715 av Camilla Waltersson Grönvall M Kvaliteten i idrottsundervisningen Camilla Waltersson Grönvall

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:715 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:714 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

PAGE 2 Dnr U2017/00295/S Dnr S2017/00477/FS Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:714 av Camilla Waltersson Grönvall M Brister i idrottsundervisningen och fråga 2016/17:715 av Camilla Waltersson Grönvall M Kvaliteten i idrottsundervisningen Camilla Waltersson Grönvall

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:714 besvarad av Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:668 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:651 av Roza Güclü Hedin S Polisens förutsättningar i Dalarna samt fråga 2016/17:668 av Lars Hjälmered M Fler poliser i Göteborg Roza Güclü Hedin har frågat mig vad jag avser att göra för att den nybildade Polismyndigheten i större utsträckning än i dag ska finnas till för våra medborgare och bidra

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:668 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:665 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:638 Kommerskollegiums uppdrag att analysera CETA-avtalet, 2016/17:639 Beredning av och beslut om CETA-avtalet, 2016/17:641 Beredning av och beslut om CETA-avtalet II av Håkan Svenneling V och 2016/17:665 Handelsavtalet mellan EU och

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:665 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:661 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

PAGE 1 N2017/00322/SB och 2017/00331/SB Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:660, 2016/17:661 av Sten Bergheden M Extra avgift för vissa SJ-biljetter Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta något initiativ eller vidta någon åtgärd med anledning av SJ:s

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:661 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 40 kB)