Dokument & lagar (9 279 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1515 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1515 Återbetalningskrav av bistånd som finansierar terrorism samt fråga 2016/17:1516 Villkorande av bistånd till Palestina av Boriana Åberg M Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att svenska biståndspengar till

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1515 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1501 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/04821/POL Dnr Ju 2017/04822/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1498 av Boriana Åberg M Minderåriga som befinner sig i landet utan att söka asyl och svar på fråga 2016/17:1501 av Boriana Åberg M Marockanska ungdomsgäng Boriana Åberg har

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1501 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1498 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/04821/POL Dnr Ju 2017/04822/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1498 av Boriana Åberg M Minderåriga som befinner sig i landet utan att söka asyl och svar på fråga 2016/17:1501 av Boriana Åberg M Marockanska ungdomsgäng Boriana Åberg har

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1498 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1492 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 2 Dnr N2017/03859/MRT Dnr N2017/03860/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren M Utvecklingspotentialen för svensk insjöfart och fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren M Potentialen i insjöfart Cecilia Widegren har frågat mig dels vilka konkreta

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1492 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1491 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 2 Dnr N2017/03859/MRT Dnr N2017/03860/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1491 av Cecilia Widegren M Utvecklingspotentialen för svensk insjöfart och fråga 2016/17:1492 av Cecilia Widegren M Potentialen i insjöfart Cecilia Widegren har frågat mig dels vilka konkreta

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1491 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1488 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/04666/POL Ju2017/04669/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1486 och 1488 av Tina Ghasemi M Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel respektive Psykisk misshandel Tina Ghasemi har frågat mig om jag och

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1488 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1486 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/04666/POL Ju2017/04669/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1486 och 1488 av Tina Ghasemi M Kompetensen inom rättsväsendet beträffande psykiska skador och misshandel respektive Psykisk misshandel Tina Ghasemi har frågat mig om jag och

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Tina Ghasemi (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1486 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1481 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 1 Dnr M2017/01381/Nm M2017/01401/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1468 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Oklara besked om artskyddsförordningen och fråga 2016/17:1481 av Kristina Yngwe C Tydliga besked kring en översyn av artskyddsförordningen Jonas Jacobsson

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1481 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1468 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

PAGE 1 Dnr M2017/01381/Nm M2017/01401/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1468 av Jonas Jacobsson Gjörtler M Oklara besked om artskyddsförordningen och fråga 2016/17:1481 av Kristina Yngwe C Tydliga besked kring en översyn av artskyddsförordningen Jonas Jacobsson

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1468 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1466 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1462 Remittering av frihandelsavtalet CETA och fråga 2016/17:1466 Analysen av CETA av Håkan Svenneling V Håkan Svenneling har frågat mig vilka regeringens skäl är för att inte remittera frihandelsavtalet CETA innan en proposition överlämnas

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1466 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1465 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

PAGE 2 Dnr Fi2017/02342/B Fi2017/02343/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1464 och 1465 av Maria Malmer Stenergard M om Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt respektive Ytterligare höjning av resolutionsavgiften Maria Malmer Stenergard har

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1465 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1464 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

PAGE 2 Dnr Fi2017/02342/B Fi2017/02343/B Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1464 och 1465 av Maria Malmer Stenergard M om Minskade intäkter till följd av Nordeas flytt respektive Ytterligare höjning av resolutionsavgiften Maria Malmer Stenergard har

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1464 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1462 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

PAGE 2 Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1462 Remittering av frihandelsavtalet CETA och fråga 2016/17:1466 Analysen av CETA av Håkan Svenneling V Håkan Svenneling har frågat mig vilka regeringens skäl är för att inte remittera frihandelsavtalet CETA innan en proposition överlämnas

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1462 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 47 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1446 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/03098/FS Dnr S2017/03097/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1446 av Amir Adan M Matchfixningens konsekvenser för idrottsrörelsen och 2016/17:1443 av Saila Quicklund M Matchfixning inom idrotten Amir Adan har frågat mig vilka konkreta åtgärder

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1446 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1443 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/03098/FS Dnr S2017/03097/FS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:1446 av Amir Adan M Matchfixningens konsekvenser för idrottsrörelsen och 2016/17:1443 av Saila Quicklund M Matchfixning inom idrotten Amir Adan har frågat mig vilka konkreta åtgärder

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1443 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1379 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2017/02178/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1378 av Amir Adan M Fokus på kvalitet i välfärden och skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson M Sveriges framtid som välfärdsnation Amir Adan har frågat mig om regeringen avser att ta fram konkreta förslag för att

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1379 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1378 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2017/02178/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på skriftlig fråga 2016/17:1378 av Amir Adan M Fokus på kvalitet i välfärden och skriftlig fråga 2016/17:1379 av Jenny Petersson M Sveriges framtid som välfärdsnation Amir Adan har frågat mig om regeringen avser att ta fram konkreta förslag för att

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Amir Adan (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1378 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1364 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/02795/EIS Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1341 Taiwan i WHO och WHA samt fråga 2016/17:1364 Taiwans deltagande i WHO Hans Rothenberg har frågat statsrådet Gabriel Wikström vilka insatser statsrådet och regeringen har gjort för att även fortsättningsvis

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1364 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/04069 POL Ju2017/04120 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1351 Förstärkt gränskontroll och polisens kapacitet av Anders Hansson M och fråga 2016/17:1360 ID- kontrollerna vid Öresund av Gunilla Nordgren M Anders Hansson har frågat mig hur jag och regeringen tänker

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1360 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1352 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Ju2017/04067 POL Ju2017/04070 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1350 Skäl för borttagande av ID- kontroller och svar på fråga 2016/17:1352 Information till polisen om borttagande av ID-kontrollerna av Anders Hansson M Anders Hansson har frågat mig vilken analys och slutsats

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1352 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 79 kB)