Dokument & lagar (9 291 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:311 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

PAGE 2 Dnr N2016/07053/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:309 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar svensk kycklingproduktion samt fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:311 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:309 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

PAGE 2 Dnr N2016/07053/JM Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:309 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar svensk kycklingproduktion samt fråga 2016/17:311 av Cecilia Widegren M Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:309 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:279 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

PAGE 1 Dnr N2016/06931/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:277 och 2016/17:279 av Sten Bergheden M Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser och Transportstyrelsens tolkning av regelverket för cabotagetransporter Sten Bergheden har frågat inrikesministern vilka

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:279 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:277 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

PAGE 1 Dnr N2016/06931/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:277 och 2016/17:279 av Sten Bergheden M Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser och Transportstyrelsens tolkning av regelverket för cabotagetransporter Sten Bergheden har frågat inrikesministern vilka

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:277 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:250 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:250 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:249 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:249 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:243 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:243 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:242 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:242 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

PAGE 2 Dnr Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE Fi2016/03855/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng M Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund M Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:221 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:215 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02014/A Dnr A2016/02015/A Dnr A/2016/02016/A Dnr A2016/02018/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning, fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben, fråga 2016/17:212 Snabbspåren och fråga 2016/17:213

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:215 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:213 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02014/A Dnr A2016/02015/A Dnr A/2016/02016/A Dnr A2016/02018/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning, fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben, fråga 2016/17:212 Snabbspåren och fråga 2016/17:213

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:213 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02014/A Dnr A2016/02015/A Dnr A/2016/02016/A Dnr A2016/02018/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning, fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben, fråga 2016/17:212 Snabbspåren och fråga 2016/17:213

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:212 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:211 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

PAGE 2 Dnr A2016/02014/A Dnr A2016/02015/A Dnr A/2016/02016/A Dnr A2016/02018/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknads- och etableringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:211 Utvärdering av jobbsatsning, fråga 2016/17:215 Jobb genom 100-klubben, fråga 2016/17:212 Snabbspåren och fråga 2016/17:213

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:211 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:208 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06686/FS Dnr S2016/06692/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:207 och 2016/17:208 av Cecilia Widegren M E-hälsovision och patientsäker läkemedelshantering utan medarbetare samt Omlokalisering av E-hälsomyndigheten Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:208 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:207 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06686/FS Dnr S2016/06692/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:207 och 2016/17:208 av Cecilia Widegren M E-hälsovision och patientsäker läkemedelshantering utan medarbetare samt Omlokalisering av E-hälsomyndigheten Cecilia Widegren

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:207 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:190 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06601/FS Dnr S2016/06644/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågor 2016/17:179 av Anette Åkesson M Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet, 2016/17:190 Akutsjukhus i Dalarna av Ann-Britt Åsebol M Anette

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:190 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:179 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06601/FS Dnr S2016/06644/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågor 2016/17:179 av Anette Åkesson M Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet, 2016/17:190 Akutsjukhus i Dalarna av Ann-Britt Åsebol M Anette

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Anette Åkesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:179 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:173 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06560/FS Dnr S2016/06588/FS Dnr S2016/06563/FS Dnr S2016/06565/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:167 av Roland Gustbée M Överflödiga akutsjukhus i Kronobergs län, 2016/17:171 av Thomas Finnborg M Nedläggningar av akutsjukhus

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:173 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:172 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06560/FS Dnr S2016/06588/FS Dnr S2016/06563/FS Dnr S2016/06565/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:167 av Roland Gustbée M Överflödiga akutsjukhus i Kronobergs län, 2016/17:171 av Thomas Finnborg M Nedläggningar av akutsjukhus

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:172 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:171 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

PAGE 2 Dnr S2016/06560/FS Dnr S2016/06588/FS Dnr S2016/06563/FS Dnr S2016/06565/FS Socialdepartementet Folkhälso-sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2016/17:167 av Roland Gustbée M Överflödiga akutsjukhus i Kronobergs län, 2016/17:171 av Thomas Finnborg M Nedläggningar av akutsjukhus

Svarsdatum: 2019-01-25 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:171 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)