Dokument & lagar (128 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information från Regeringskansliet om svar på konsultation, grönbok om arbetsrätten statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, kanslir Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information av Claes Borgström, JämO 2. Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort, Svenska ESF-rådet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2007-03-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för 2000-talets utmaningar bet.

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av ordföranden Eva Arvidsson och vice ordföranden Margareta Andersson, NTG Socialt företagande, och projektledaren Eva Jo Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2007-02-22 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Allmän EU-information från Regeringskansliet statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård bl.a. om arbetstidsdirektivet, allmän uppda Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2007-02-15 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Slutlig justering av bet. 2006/07:AU6 Integrationsfrågor KBH- 4. Avrapporteringar 5. Justering

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Information av tillförordnade generaldirektören Lena Bernström, Integrationsverket kl. 09.30 Information av professor Jonas Malmb Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2007-02-01 09:30:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Eva Lindström maa av rapporten om statliga insatser för nyanlända invandrare kl. 11.00 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU-

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3. Behandling av Riksrevisionens styrelses framställning angående statliga insatser för nyanlända

2007-01-18 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Ev.Ytterligare beredning efter återförvisning av ärende 2006/07:AU3 proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete, motioner

2006-12-20

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Förnyad justering av betänkande 2006/07:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv GU- 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2006-12-14

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet 2006/07:AU3 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen GU- 4. Avrapporteringar

2006-12-12 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Behandling av proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete, motioner med anledning

2006-12-05 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2006/07:AU1 Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv EMD-KBH- och

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information av generaldirektör Göran Enander, Skogsstyrelsen kl. 10.00 2. Information av Maria Albin, Svenska läkaresällskape Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information GU- 3. Justering av yttrande till FiU, prop. 2006/07:1, Volym 1, vad gäller ramar för utgiftsområdena m.m. yttr.

2006-11-14 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information av vice riksbankschef Irma Rosenberg, kl. 10.00 2. EU-information av departementssekreterare John Pettersson, Näri Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2006-11-09 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Behandling av proposition 2006/07:1, Volym 1, vad gäller ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv

2006-11-07 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Bo Bylund, AMS kl. 10.00 Information av generaldirektör Kjell Jansson, SCB kl. 10.30 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2006-10-26 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2006/07:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet kl. 11.00 Information av generaldirektör Claes Stråth, Medli Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2.

2006-10-24 11:00:00