Dokument & lagar (155 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU29 Statlig förvaltning föredr. JJ justering 4. KU31 Allmänna helgdagar m.m. föredr. LW justering 5. KU36

2010-02-18 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU11 Riksdagens arbetsformer föredr. JJ fortsatt beredning 5. Granskning av regeringen 6. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 4. Utkast 5. Se särskild

2010-02-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU5y Åtgärder med anledning av Lavaldomen föredr. ÅM justering 4. KU29 Statlig förvaltning föredr. JJ fortsatt

2010-02-11 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU27 Vissa författningsfrågor m.m. föredr. KD justering 5. KU30 Minoritetsfrågor föredr. TL

2010-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU26 Vissa vallagsfrågor föredr. KD justering 4. KU27 Vissa författningsfrågor m.m. föredr. KD fortsatt beredning

2010-02-04 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU15 Sekretess i vissa anställningsärenden föredr. JJ justering 5. KU35 Sekretess vid Skatteverkets

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU26 Vissa vallagsfrågor föredr. KD fortsatt beredning 4. KU30 Minoritetsfrågor föredr. TL beredning 5. KU5y

2010-01-28 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU15 Sekretess i vissa anställningsärenden föredr. JJ fortsatt beredning 5. KU27 Vissa författningsfrågor

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU32 Ett europeiskt medborgarinitiativ föredr. TL fortsatt beredning 5. KU15 Sekretess i vissa

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1.Överläggning i ärendet om presstödet Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kommer kl. 11:00 Expeditions- och rättschefen Maria Eka Departementsrådet Charlotte

2009-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Överläggning i ärendet om presstödet Statssekreteraren Magnus G Graner kommer kl. 11:00 Politiskt sakkunnig Erik Kristow Expeditions- och rättschef Maria

2009-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU22 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol föredr. JJ justering 4. KU33 Rättelse av ändring

2009-12-03 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU16 Oberoendet i den kommunala revisionen föredr. ÅM justering 5. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

2009-12-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU24 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse föredr. KÖ fortsatt beredning Riksdagens ombudsmän kommer kl. 09:00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2009-11-26 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Information angående arbetsordningarna för rådet och Europeiska rådet Statssekreteraren Gustaf Lind och departementsrådet Torbjörn Haak, Statsrådsberedningens

2009-11-24 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Sveriges grundlagar och rättsutvecklingen i EU Forskarhearing med professor Ulf Bernitz universitetslektor Eva Edwardsson regeringsrådet Henrik Jermsten

2009-11-19 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU9 Obligatoriskt utgiftstak föredr. TL justering 5. KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse föredr.

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU7 Trossamfund föredr. KD justering 4. KU13 Utnämningspolitiken föredr. TL beredning 5. KU14 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

2009-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. KU6 Sammanträdesarvoden till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m. föredr. ÅM justering 5. KU4

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU4y konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. föredr. ÅM justering 4. KU7 Trossamfund föredr.

2009-11-05 09:00:00