Dokument & lagar (11 773 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:207 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

U201 9 004 52 UH Utbildningsdepartementet Ministern för högre utbildning och forskning Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:207 av Betty Malmberg M Basanslag till universitet och högskolor Betty Malmberg har frågat mig om ökningarna av basanslag till landets lärosäten i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:207 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00615/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:195 av Sofia Westergren M Dödsolyckor vid järnvägen Sofia Westergren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet dödsolyckor vid järnvägen i Stenungsund. Regeringen anser att Sverige ska ha

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Sofia Westergren (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:195 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:200 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

N2019/00644/BB Näringsdepartementet Finansmarknads- och bostadsminister n Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:200 av Anders Österberg S Ombildningar av hyresrätter i Stockholm Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kompensera den brist på hyresrätter som kommer att uppstå i Stockholm

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:200 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:172 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00444 POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:172 av Niels Paarup-Petersen C Avskaffat krav på danstillstånd Niels Paarup-Petersen har frågat mig varför kravet på danstillstånd ännu inte har avskaffats. I september 2017 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Niels Paarup-Petersen (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:172 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 44 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:225 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/00655 BSÄ Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:225 av Lars Beckman M Tågresor för alla Lars Beckman har frågat mig vilka initiativ jag och regeringen avser att vidta för att säkerställa att SJ AB:s nya tåg blir funktionella och tillgängliga för alla. Jag delar uppfattningen

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:225 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:185 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2018/19:185 av Lars Beckman M Metria Lars Beckman har frågat mig när jag bedömer att försäljningsprocessen vad gäller Metria AB kommer att återupptas. Bakgrunden till frågan är inrikesminister Mikael Dambergs tidigare svar där han angav att processen med att avyttra statens aktier i Metria AB har avbrutits

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:185 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:193 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:193 av Åsa Coenraads M Export av ekoprodukter Åsa Coenraads har frågat mig hur många fler jobb jag anser att det skulle skapas i Sverige om pengarna hade lagts på allmän livsmedelsexport istället för på ekologiska livsmedel. Regeringen fattade

Svarsdatum: 2019-02-19 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:193 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:216 av Margareta Cederfelt M Åtgärder för att öka tryggheten för Sveriges bönder Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att stölderna riktade mot Sveriges bönder ska minska. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla, oavsett verksamhet och

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:216 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:155 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

S2019/00543/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:155 av Nooshi Dadgostar V Målet om sjukpenningtal Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag ämnar verka för att de kvantitativa målen gällande sjukpenningtalen inte återinförs i kommande regleringsbrev. Våra socialförsäkringar

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Nooshi Dadgostar (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:155 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:202 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/00638/HL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:202 av Betty Malmberg M Tillväxt i hela landet Betty Malmberg M har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att lokala avväganden ska kunna ges ökad tyngd så att relevant lagstiftning inte motverkar dessa kommuners

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:202 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:224 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2019/ 00464/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:224 av Lotta Olsson M Brist på kompetens i energisektorn Lotta Olsson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra tillgången till elektriker i en tid med ökad efterfrågan. Brist på arbetskraft med

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:224 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:196 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:196 av Boriana Åberg M Statens våldsmonopol Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att staten ska återta våldsmonopolet. Polismyndigheten bedriver ett kontinuerligt arbete med att utveckla förmågan till konflikthantering och för att säkerställa att de tvångsåtgärder som

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:196 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:221 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00650/TIF Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:221 av Margareta Cederfelt M Underhåll av järnvägsnätet Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att öka säkerheten i järnvägsnätet och därmed minska risken för allvarliga

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:221 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:189 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 00225/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokratiminister n Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:189 av Lars Beckman M angående SVT och rättegångskostnader Lars Beckman har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att exempelvis genom förbättrade rutiner undvika att public service-avgiften används

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:189 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:212 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2018/19:212 av Johan Forssell M Polismyndighetens förslag Johan Forsell har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att genomföra de förslag som Polismyndigheten och rikspolischefen efterlyser i sin promemoria. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. I

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:212 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:178 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/00577/RTS Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:178 av Lars Thomsson C Hållbara Gotland Lars Thomsson har frågat näringsministern hur han planerat att åtgärda situationen att utlovade medel inte finns med i den beslutade statsbudgeten så att löften som givits inom ramen

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Lars Thomsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:178 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:183 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

S2019/ 00601 FS Socialdepartementet Kultur- och demokratiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:183 av Roland Utbult KD Äldres idrottande Roland Utbult har frågat mig om hur jag avser att försäkra mig om att Kristdemokraternas och Moderaternas satsning på äldrelyftet faktiskt genomförs. Den 18 december 2019

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Roland Utbult (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:183 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:175 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Ku2019/ 00203/MF Kulturdepartementet Kultur- och demokr atiministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:175 av Åsa Coenraads M om Ett hot mot de fria medierna Åsa Coenraads har frågat mig hur public service på sikt ska klara av sin samhällsgranskning när extremismen blir ett samhälls- och demokratiproblem. Tillgången

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:175 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:192 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/00612/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:192 av Johan Hultberg M Fisket av makrill Johan Hultberg har frågat mig hur jag och regeringen kommer att agera för att få till en överenskommelse mellan EU, Norge, Island och Färöarna som gör att makrillfisket i Nordostatlanten

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Johan Hultberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:192 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:205 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/00637/SUN Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:205 av Betty Malmberg M Forskningsmedel till Vinnova Betty Malmberg har frågat mig om de forskningsmedel som anslogs till Verket för innovationssystem i den av riksdagen beslutade M-KD-budgeten kommer att påverkas negativt i

Svarsdatum: 2019-02-20 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:205 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 78 kB)