Dokument & lagar (24 träffar)

Proposition 1999/2000:93

Regeringens proposition 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen Prop. 1999/2000:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs en bestämmelse om


Utskottsberedning: -1999/2000:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:89

Regeringens proposition 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Prop. 1999/2000:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1999/2000:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:88

Regeringens proposition 1999/2000:88 Registrering av medlemsfrämjande föreningar Prop. 1999/2000:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1987:667


Utskottsberedning: -1999/2000:LU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:77

Regeringens proposition 1999/2000:77 Ändring i partnerskapslagens anknytningskrav Prop. 1999/2000:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap


Utskottsberedning: -1999/2000:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:48

Regeringens proposition 1999/2000:48 Tidsdelat boende information på konsumentens språk Prop. 1999/2000:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring


Utskottsberedning: -1999/2000:LU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:47

Regeringens proposition 1999/2000:47 Brottsoffers ansvar för rättegångskostnader Prop. 1999/2000:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en begränsning


Utskottsberedning: -1999/2000:LU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:40

Regeringens proposition 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m. Prop. 1999/2000:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen framläggs förslag som avser att genomföra EG-


Utskottsberedning: -1999/2000:LU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:34

Regeringens proposition 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier Prop. 1999/2000:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1999 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att noterade publika aktiebolag


Utskottsberedning: -1999/2000:LU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:23

Regeringens proposition 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro Prop. 1999/2000:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 november 1999 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att aktiebolag, ekonomiska


Utskottsberedning: -1999/2000:LU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:166

Regeringens proposition 1996/97:166 Omprövning av skuldsanering Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett beslut om skuldsanering på gäldenärens begäran


Utskottsberedning: -1997/98:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:163

Regeringens proposition 1996/97:163 Den kooperativa företagsformen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997 Göran Persson Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att stärka de kooperativa företagens ställning och ge dem likvärdiga arbetsvillkor


Utskottsberedning: -1997/98:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:130

Regeringens proposition 1996/97:130 Registrering av fartyg Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas förhållandet mellan etableringsrätten inom Europeiska


Utskottsberedning: -1996/97:LU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:129

Regeringens proposition 1996/97:129 Ändringar i upphovsrättslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1960:729 om upphovsrätt till


Utskottsberedning: -1996/97:LU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:128

Regeringens proposition 1996/97:128 Ny växtförädlarrättslag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslår regeringen att Sverige skall ansluta sig till


Utskottsberedning: --1996/97:LU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:127

Regeringens proposition 1996/97:127 Konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag om konsumentskydd


Utskottsberedning: -1996/97:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1996/97:113

Regeringens proposition 1996/97:113 God man för ensamma flyktingbarn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor om godmanskap i utomnordiska förhållanden.


Utskottsberedning: -1996/97:LU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:111

Regeringens proposition 1996/97:111 Rättsligt skydd för databaser, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1960:729 om upphovsrätt till


Utskottsberedning: -1997/98:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:104

Regeringens proposition 1996/1997:104 Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa konsumenttvister Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om försöksverksamhet


Utskottsberedning: -1996/97:LU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:102

Regeringens proposition 1996/97:102 Löneskyddet vid konkurs Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 februari 1997 Göran Persson Ulrica Messing Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i 12 förmånsrättslagen 1970:979,


Utskottsberedning: -1996/97:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:59

Regeringens proposition 1996/97:59 Ändring i lagen 1973:1199 om ersättning från den internationella oljeskadefonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1996/97:LU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering