Dokument & lagar (142 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2005/06:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:19 DATUM Tisdagen den 14 mars 2006 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Millesgården till informationsmöte den 2 maj 2006 dnr 141-2256-05/06Utskottet beslutar att tacka ja till inbjudan. 2 Inkommande skrivelse Anmäls

2006-03-14

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU13 Kulturmiljövård Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Per Mårtensson

2006-03-09 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2005/06:18

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:18 DATUM Torsdagen den 9 mars 2006 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Länsmuseernas samarbetsråd till årsmöte den 1516 mars 2006 dnr 141-2379-05/062 Inkommande skrivelser Anmäls skrivelser från Staffan Albinsson

2006-03-09

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU17 Kulturmiljövård särskild ordning Skrivningsförslag bifogas Handläggare:

2006-02-23 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2005/06:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:17 DATUM Torsdagen den 23 februari 2006 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Nämnden för hemslöjdsfrågor NFH och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund SHR till informationsmöte den 18 april 2006

2006-02-23

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 10.30 Statsrådet Lena Hallengren informerar om aktuella ungdomsfrågor inför ministerrådsmötet den 23 februari 2006 2. Anmälningar

2006-02-21 10:30:00

Kulturutskottets protokoll 2005/06:16

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16 DATUM Tisdagen den 21 februari 2006 TID 10.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statsrådet Lena Hallengren och departementssekreterare Petra Mårselius, informerar om aktuella ungdomsfrågor inför ministerrådsmötet

2006-02-21

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

2006-02-16 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15 DATUM Torsdagen den 16 februari 2006 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudan från Kulturen Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, Regionmuseet Lund till studiebesök dnr 141-2143-05/062 Inkommen skrivelse Anmäls

2006-02-16

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl 10.30 Vd Birgitta Englin, Riksteatern, direktör Björn Stålne, Stiftelsen Svenska rikskonserter och generaldirektör Ann Follin, Riksutställningar

2006-02-07 10:30:00

Kulturutskottets protokoll 2005/06:14

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14 DATUM Tisdagen den 7 februari 2006 TID 10.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för följande organisationer informerar utskottet om olika samarbetsprojekt som de tre R:en bedriver samt besvarar frågor från utskottets ledamöter. a Riksteatern Birgitta

2006-02-07

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU15 Idrottsfrågor särskild ordning Skrivningsförslag bifogas Handläggare:

2006-01-26 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13 DATUM Torsdagen den 26 januari 2006 TID Kl. 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommande skrivelser Anmäls följande skrivelser IK Foundation Company angående subskription på bokverket Linnés apostlar dnr 140-1831-05/06Nordiska rådets svenska delegation angående rekommendationer

2006-01-26

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Kulturutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utredare Johan Wockelberg Hedlund från Riksdagens utredningstjänst presenterar sin uppföljningsrapport om pris- och löneomräkningen

2006-01-19 09:30:00

Kulturutskottets protokoll 2005/06:12

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12 DATUM Tisdagen den 19 januari 2006 TID 09.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inbjudningar och konferenser Anmäls inbjudningar från Svensk Turism AB till en Turistriksdag 2006 den 8 februari 2006 dnr 140-1805-05/06 och Barnombudsmannen till konferens om hur barn och

2006-01-19

Yttrande 2005/06:KrU4y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU4y Tilläggsbudget I för 2006 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av regeringens tilläggsbudgetförslag för 2006 som berör kulturutskottets verksamhetsområde och

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU4y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2005/06:KrU3y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU3y Riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2002 års riksdagskommittés huvudbetänkande Riksdagen i en ny tid framställning 2005/06:RS3 och de motioner som väckts

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU3y (pdf, 128 kB)

Yttrande 2005/06:KrU2y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU2y Tilläggsbudget för 2005 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över de i budgetpropositionen redovisade tilläggsbudgetförslagen för 2005. Några motioner har

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU2y (pdf, 71 kB)

Yttrande 2005/06:KrU1y

Kulturutskottets yttrande 2005/06:KrU1y Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de delar av budgetpropositionen volym 1 med tillhörande motioner som berör kulturutskottets ansvarsområde. För kulturutskottets

2006-01-01

Yttrande 2005/06:KrU1y (pdf, 90 kB)

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR5 En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser

Statsbidrag till teater och dans En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser ISSN 1653-0942 ISBN 91-85050-66-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2005 2005/06:RFR5 Förord Kulturutskottet har vid olika tillfällen berett motioner som berör frågor kring den årliga omräkningen av anslag inom politikområde

2006-01-01

Rapport från riksdagen 2005/06:RFR5 En uppföljning av pris- och löneomräkningens konsekvenser (pdf, 448 kB)