Dokument & lagar (152 träffar)

Utskottsmöte 2002/03:6

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen Justitiedepartementet, Konsument- enheten om aktuella EU-frågor kommissionens konsument- politiska strategi,

2002-11-28 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:6

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2002/03:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:6 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2002/03:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 4. Anmälan

2002-11-28 09:00:00

Utskottsmöte 2002/03:5

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2002/03:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2002/03:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd 4. Anmälan till kammardebatt om betänkande

2002-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:5

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2002/03:6 om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro jämte motioner samt justering av förslag till

2002-11-19 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2002/03:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning,

2002-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:4

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motion om sjöfylleri väckt under den allmänna motionstiden 2002/03: L206 av Annelie Enochson kd Promillegränserna i sjölagen

2002-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:3

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2002/03:6 om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro jämte motioner Bilagor: tidigare utsända Föredragande:

2002-11-07 09:30:00

Utskottsmöte 2002/03:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2002/03:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 09.00 Förbundsdirektör Christoph Bargholtz, förbundsdirektör Göran Blomqvist, ombudsman Ann Fritzell, Sveriges Universitetslärarförbund och ordförande Sofia

2002-11-07 09:00:00

Utskottsmöte 2002/03:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2002/03:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Frågan om yttrande till finansutskottet över förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2002 4. Frågan om yttrande

2002-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:2

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av promemoria angående vissa procedurfrågor m.m. rörande utskottsarbetet Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2002-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2002/03:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:1 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Sammanträdet förklaras öppnat 2. Upprop av ledamöter och suppleanter 3. Fråga om antalet vice ordförande 4. Val av ordförande 5. Val av vice ordförande 6. Anmälningar 7. Övriga frågor

2002-10-08 15:00:00

Utskottsmöte 2002/03:1

Föredragningslista Lagutskottet 2002/03:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:1 Datum och tid: 15:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Sammanträdet öppnas av den av de närvarande ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen längsta tiden 2. Föredragning av från kammaren inkommet protokollsutdrag

2002-10-08 15:00:00