Dokument & lagar (141 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanksfullmäktige presidium Susanne Eberstein ordförande Michael Lundholm vice ordförande ca kl. 11.30 2. Penningpolitiska experter Annika Alexius professor

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Onsdag 2015-11-04 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-04 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Höständringsbudget för 2015 FiU11 Justering Proposition 2015/16:2, yttranden Föredragande: AJ 3. Statens budget 2016 Förslag till rambeslut FiU1 Beredning Proposition

2015-11-04 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Genomförandet av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Överläggning om EU:s årsbudget 2016 inför Ecofin 13 november Statssekreterare

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-10-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Den offentliga statistiken- en rättvisande bild av samhällsutvecklingen FiU8 Justering RiR 2015:3, Skriv.141 Föredragande: PE 3. Genomförande av Solvens II-direktivet

2015-10-22 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Inbjudan till OECD konferens 19 oktober 2. Riksrevisorernas årliga rapport 2015 FiU9 Justering RR5 Föredragande: KS 3. Den offentliga statistiken- en rättvisande bild

2015-10-15 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:FiU201510131100 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-01 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-01 13:00 Plats: Skandiasalen Kl. 13.00-14.30 tillsammans med utrikesutskottet 1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöten Finansminister Magdalena Andersson Vice riksbankschef Per Jansson Biståndsminister

2015-10-01 13:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-09-24 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley 09.00-11.00 2. Riksrevisionen Intern information Riksrevisorerna

2015-09-24 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-09-22 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget, m.m. Utkast till protokollstext 3. Inhämtande av yttrande över

2015-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Inbjudan till OECD Global Parliamentary Network Torsdag 1 oktober, Paris 2. Statens finansiella tillgångar något att räkna med FiU16 Föredragning RiR 2015:16 Föredragande:

2015-09-17 10:30:00

Utskottsmöte 2015:FiU201501221100 Torsdag 2015-01-22 kl. 11:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-01-22 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2015-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30 Datum och tid: 08:00 Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Offentlig upphandling FiU19 Beslut och justering av förslag till betänkande

2006-06-01 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29 Datum och tid: 10:00 Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Finansiella konglomerat FiU22 Beslut och justering av förslag till betänkande

2006-05-18 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28 Datum och tid: 10:00 Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken FiU20 Föredragning

2006-05-11 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid: 10:00 Plats: Finansutskottets sessionssal, RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. En ny lag om lägenhetsregister FiU8 Beslut och justering av förslag till betänkande

2006-05-04 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005 Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU23

2006-04-25 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag FiU29 Beslut och justering av förslag till

2006-04-20 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Information från ESV Generaldirektör Yvonne Gustafsson, Karl Bergstrand och Margareta Nöjd från ESV informerar och svarar på frågor om ESV:s budgetprognos som

2006-04-06 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Yttrande till utbildningsutskottet FiU1y Beslut och justering av förslag till yttrande 2005/06:FiU1y Förslag

2006-03-30 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Information om aktuella EU-frågor Statssekreterare Jens Henriksson informerar och svarar på frågor om aktuella

2006-03-28 11:00:00