Dokument & lagar (50 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning om arbetet med mål- och resultatstyrning vad avser politikområdet Regional samhällsorganisation av företrädarna för

2005-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:8. 2. Justering av betänkande 2005/06:BoU3 Avstående från besittningsskydd. BB 3. Ev. övriga frågor. Bilagor 1. Utkast till betänkande 2005/06:BoU3 till punkt 2

2005-11-17 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:7. 2. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik

2005-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:6 2. Information om studentbostadsföretagen m.m. av Rolf Svensson, ordförande och Ulf Bingsgård,

2005-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:5 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområdena Bostadspolitik samt Regional samhällsorganisation

2005-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:3 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:2. 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag LO3. Föredragning

2005-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:1 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister AL 3. Ev. övriga frågor

2005-09-29 10:00:00

Proposition 2005/06:5

Regeringens proposition 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten Prop. 2005/06:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2005 Göran Persson Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas en utvärdering av den omstrukturering


Utskottsberedning: 2005/06:BoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:5 (pdf, 702 kB)

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:25 2. Fråga om att under förutsättning av bostadsutskottets medgivande ta emot den av miljö- och

2005-09-22 10:00:00

Proposition 2005/06:13

Regeringens proposition 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd Prop. 2005/06:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2005 Bosse Ringholm Mona Sahlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kravet på att avtal om avstående


Utskottsberedning: 2005/06:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:13 (pdf, 390 kB)

Proposition 2005/06:1

Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU11 2005/06:FiU2 2005/06:FiU3 2005/06:FiU4 2005/06:FiU5 2005/06:FöU1 2005/06:JuU1 2005/06:KrU1 2005/06:KU1 2005/06:KU11 2005/06:MJU1 2005/06:MJU2 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:NU3 2005/06:NU8 2005/06:SfU1 2005/06:SfU2 2005/06:SkU1 2005/06:SoU1 2005/06:TU1 2005/06:UbU1 2005/06:UbU2 2005/06:UU1 2005/06:UU2 2005/06:UU7 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2005/06:1 (pdf, 1614 kB)

Utskottsmöte 2000/01:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:23 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. justering av utkast till betänkande 2000/01:BoU13 Ändring i läns- och landstingsindelningen BB 3. kort

2001-05-31 09:00:00

Utskottsmöte 2000/01:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:22 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. justering av betänkande 2000/01:BoU10 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag

2001-05-17 09:00:00

Utskottsmöte 2000/01:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:21 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. justering av yttrande 2000/01:BoU5y Preliminära ramar åren 2002-2004 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

2001-05-15 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:20 Datum och tid: 10:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. föredragning av årsredovisning för staten 2000 och förslag i den ekonomiska vårpropositionen jämte

2001-05-08 10:30:00

Utskottsmöte 2000/01:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:19 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. föredragning av förslag i proposition 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om

2001-04-19 09:00:00

Utskottsmöte 2000/01:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:18 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. justering av betänkande 2000/01:BoU8 Egenskapskrav på byggnader AL 3. justering av betänkande 2000/01:BoU9

2001-04-05 09:00:00

Utskottsmöte 2000/01:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2000/01:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2000/01:17 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. justering av protokoll 2. förnyad behandling av motionsförslag om vissa indelnings- och länsstyrelsefrågor med anledning av

2001-03-22 09:00:00