Dokument & lagar (151 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelande 4. Överläggningar FöU1 Behandling av proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen

2004-11-09 11:00:00

Fakta-PM om EU-förslag 2004/05:17 Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2004/05:FPM17 Grönbok om försvarsupphandling Finansdepartementet 2004-11-03 Dokumentbeteckning COM 2004 608 final Grönbok Försvarsupphandlingar Sammanfattning Grönboken är ett led i skapandet av en europeisk marknad för försvarsmateriel och syftet med grönboken är att skapa debatt.

2004-11-03

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering av FöU2 Justering av bet. 2004/05:FöU2 Vissa rättigheter

2004-10-28 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning Materielföredragning av statssekreterare Jonas Hjelm m.fl. 3. Justering av protokoll 4. Kanslianmälningar 5. Justering av FöU3 Justering

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 09:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 09.30-10.30 Överbefälhavare general Håkan Syrén 3. Justering FöU1y Justering av yttrande FöU1y till

2004-10-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 12:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggning FöU2 Behandling av underlag till betänkande FöU2 Vissa rättigheter

2004-10-19 12:30:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Uppvaktning 11.00 Göteborgs stad 3. Övriga frågor Bilagor Inga bilagor till denna kallelse.

2004-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:30 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnade 2. Uppvaktning 10.30 Gotlands kommun. 3. Justering av protokoll 4. Redovisning av obehandlade motioner Motionerna tillhandahålls

2004-10-12 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Uppvaktningar 09.30 Strängnäs kommun 10.30 Bodens kommun 11.00 Arvidsjaurs kommun 12.30 Reservofficersförbundet 13.00 Östersunds kommun 15.00 Officersförbundet

2004-09-29 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Arbetsplanering för höstens verksamhet 5. Övriga frågor Bilagor Utkast

2004-09-16 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Försvarsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Utbildningsutskottets sessionssal, RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Försvarsminister Leni Björklund informerar om kommande möte mellan EU:s försvarsministrar. 3. Övriga frågor Bilagor Underlag från Fö 2 dokument

2004-09-14 10:00:00