Dokument & lagar (158 träffar)

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11 Datum och tid: 17:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:73 om överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt

2008-11-13 17:00:00

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Kriminalinspektörerna Per-Arne Olsson och Pia Westerlund, Säkerhetspolisen SÄPOlämnar information om underrättelsehotande verksamhet.

2008-11-13 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av utlåtande över grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. kl. 11.05 Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare

2008-11-11 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling av utlåtande över grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. Inbjudan till näringsutskottet att delta i en arbetsmiddag

2008-10-30 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:7

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:7 Datum och tid: 10:45 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:9 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. JF 3. Justering av yttrande

2008-10-28 10:45:00

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:2 med förslag om tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008. UR 3.

2008-10-23 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:5

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Behandling inför utlåtande av grönbok om upphovsrätten i kunskapsekonomin. SG 3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition

2008-10-21 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Departementsrådet Christine Lager och departementssekreterarna Elisabeth Bill och Cecilia Zetterberg, Justitiedepartementet, lämnar

2008-10-16 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:3

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Justering av betänkande med anledning av skrivelse 2007/08:140 om standardiseringens betydelse i en globaliserad värld jämte motion. SG

2008-10-14 11:00:00

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. kl. 09.30 Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information inför TTE-rådets möte den 9 och 10 oktober.

2008-10-02 09:30:00

Utskottsmöte 2008/09:1

Föredragningslista Näringsutskottet 2008/09:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:1 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 25 och 26 sep. 2. Information om utskottets arbete

2008-09-18 09:30:00

utskottsdokument 2005/06:81A

Bostadsutskottets verksamhet riksmötet 2005/06 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Bostadsutskot t ets beredningsområde Bostadsutskottet bereder ärenden om bostadspolitik hyra bostadsrätt tomträtt vattenrätt bebyggelseplanläggning byggnadsväsendet fysisk planering expropriation fastighetsbildning

2006-09-13

utskottsdokument 2005/06:823

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Utskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel,

2006-07-10

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:38 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition

2006-06-01 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:26 2. Val av två ledamöter till att justera dagens protokoll 3. Fråga om utskottsinitiativ avseende

2006-06-01 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem

2006-05-19 08:30:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid: 08:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista Utskottet håller offentlig utfrågning om elmarknaden med program enligt bilaga. Bilagor Program Utdrag ur rapport från Energimarknadsinspektionen Utdrag ur rapport från

2006-05-18 08:00:00

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition såvitt

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:25 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU5y Tilläggsbudget för år 2006 utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:158 om åtgärder för att stärka kundernas ställning

2006-05-11 09:30:00