Dokument & lagar (172 träffar)

Omröstning 2005/06:JuU14p29 Uppsägning av dömda poliser, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 29 Uppsägning av dömda poliser, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju255, 2005/06:Ju306 yrkande 9 och 2005/06:Ju330. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 32 kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0

2006-03-23

Omröstning 2005/06:JuU14p19 Breddad rekrytering till polisutbildningen

Votering: betänkande 2005/06:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 19 Breddad rekrytering till polisutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju319 yrkande 2, 2005/06:Ju358 yrkande 15, 2005/06:Ju463 yrkande 11, 2005/06:Ju507 yrkande 9, 2005/06:Ju514 yrkandena 21-23, 2005/06:Sf336 yrkande 51 och 2005/06:Sf389 yrkande

2006-03-23

Omröstning 2005/06:JuU14p6 Renodling av polisens verksamhet, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 6 Renodling av polisens verksamhet, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju501 yrkande 21, 2005/06:Ju338, 2005/06:Ju384 yrkande 11 och 2005/06:Ju514 yrkandena 25-27. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 mp Parti

2006-03-23

Omröstning 2005/06:JuU14p16 Polisens samverkan med HBT-organisationer

Votering: betänkande 2005/06:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 16 Polisens samverkan med HBT-organisationer Riksdagen avslår motion 2005/06:L375 yrkande 19. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0 29 m 38 0 0 17 c

2006-03-23

Omröstning 2005/06:JuU14p12 Samordning av brottsbekämpande underrättelseverksamheter m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 12 Samordning av brottsbekämpande underrättelseverksamheter m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju379 yrkande 7, 2005/06:Ju480 yrkandena 10 och 11 samt 2005/06:Ju514 yrkandena 14 och 34. Datum: 2006-03-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2006-03-23

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Besök från Brottsförebyggande rådet Enhetschefen Stina Holmberg, BRÅ, informerar om BRÅ:s undersökning om stalking. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll

2006-03-21 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslista 2. Anmälningar 3. Eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet Föredragning och behandling dels framst. 2005/06:RS3 Riksdagen

2006-03-16 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Polisfrågor justering Fortsatt behandling av motioner från allmänna motions- tiden 2004 och 2005. MM- avsnittet Åtgärder mot människohandel, m.m.JE- Utkast till

2006-03-14 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Särskild utlänningskontroll justering Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:61 Särskild utlänningskontroll. MM- Utkast till utskottets betänkande JuU16 bifogas.

2006-03-09 09:30:00

Omröstning 2005/06:JuU11p13 Talerätt för vissa organisationer

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Talerätt för vissa organisationer Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 4. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 45 0 0 10

2006-03-08

Omröstning 2005/06:JuU11p1 Kameraövervakning

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Kameraövervakning Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju256, 2005/06:Ju275 och 2005/06:Ju419 yrkande 5. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0 1 24

2006-03-08

Omröstning 2005/06:JuU11p31 Vittnesersättning m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 31 Vittnesersättning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju431 och 2005/06:Ju532 yrkande 29. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0

2006-03-08

Omröstning 2005/06:JuU11p41 Rekryteringen av nämndemän

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 41 Rekryteringen av nämndemän Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju384, 2004/05:Ju419, 2004/05:Ju428, 2004/05:Ju471 yrkande 6 i denna del, 2005/06:Ju303, 2005/06:Ju352, 2005/06:Ju356 i denna del, 2005/06:Ju384 yrkandena 20 i denna del och 21, 2005/06:Ju405,

2006-03-08

Omröstning 2005/06:JuU11p29 Resning

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 29 Resning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju412 yrkande 1 och 2005/06:Ju543 yrkande 1. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 119 0 0 25 m 45 0 0

2006-03-08

Omröstning 2005/06:JuU11p23 Parters och vittnens säkerhet

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 23 Parters och vittnens säkerhet Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju384 yrkande 22. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 26 m, c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 113 0 0 31 m 0

2006-03-08

Omröstning 2005/06:JuU11p27 Kompensation och stöd till oskyldigt misstänkta

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 27 Kompensation och stöd till oskyldigt misstänkta Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju307, 2005/06:Ju373 yrkandena 1-3, 2005/06:Ju384 yrkande 1 och 2005/06:Ju419 yrkande 3. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-08

Omröstning 2005/06:JuU11p17 Behandlingen av barn i domstol

Votering: betänkande 2005/06:JuU11 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 17 Behandlingen av barn i domstol Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ju263 yrkande 2, 2005/06:Ju402 yrkande 4, 2005/06:L292 yrkande 8 och 2005/06:So647 yrkande 12. Datum: 2006-03-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18

2006-03-08

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Riksrevisionens styrelses framställning angående RPS styrning av polismyndigheterna Behandling av framställning till riksdagen 2005/06:RRS16 Riksrevisionens

2006-03-07 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 A Föredragningslista Offentlig utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken. Riksbankens inflationsrapport

2006-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 februari 2006. 2. Polisfrågor Behandling av motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005. MM- avsnittet

2006-02-23 08:30:00