Dokument & lagar (172 träffar)

Omröstning 2005/06:JuU4p1 Avslag på propositionen m.m.

Votering: betänkande 2005/06:JuU4 En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 21, 2005/06:Ju8 och 2005/06:Ju9 yrkandena 1-3. Datum: 2005-11-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp Parti

2005-11-30

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Riksrevisionen Intern utfrågning av de tre Riksrevisorerna: Lennart Grufberg, Eva Lindström och Kjell Larsson

2005-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 10:00 Plats: EU-nämndens sesionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Möte med AP-Fonderna Deltagare Första AP-fonden: Anna Hedborg, ordförande och William Af Sandeberg, VD Andra AP-fonden Carl Rosén, chef

2005-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Maskeringsförbud justering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:11 Maskeringsförbud jämte motioner. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU3 bifogas.

2005-11-24 08:30:00

Omröstning 2005/06:FiU11p1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm

Votering: betänkande 2005/06:FiU11 Tilläggsbudget 2 för 2005 prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Bemyndigande för anslaget 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda ramanslaget 90:2 Försök med trängselskatt

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU1p1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1 och 2)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 1 Riktlinjer för den ekonomiska politiken avsnitten 1 och 2 Riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet

2005-11-23

Omröstning 2005/06:FiU1p3 Beslut om ramar för budgeten 2006 (avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8)

Votering: betänkande 2005/06:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2005/06:1förslagspunkt 3 Beslut om ramar för budgeten 2006 avsnitten 4 och 5 exkl. 5.8 a Riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken Riksdagen godkänner de riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken som utskottet anfört. b Utgiftstak

2005-11-23

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Nya regler för tjänstepensionsinstitut FiU7 Fortsatt behandling av dels proposition 2004/05:165 Nya regler

2005-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 15 november 2005. 2. Kompetens- och bemötandefrågor preliminär justering Fortsatt behandling av proposition

2005-11-22 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 10 november 2005. 2. Hyres- och arrendeärenden justering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:10 En effektivare

2005-11-17 09:30:00

Omröstning 2005/06:FiU15p1 Riksrevisionens årliga rapport 2005

Votering: betänkande 2005/06:FiU15 Riksrevisionens årliga rapport 2005 redog. RRS1förslagspunkt 1 Riksrevisionens årliga rapport 2005 Riksdagen lägger redogörelse 2005/06:RRS1 till handlingarna. Datum: 2005-11-16 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU13p1 Ändring av bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen

Votering: betänkande 2005/06:FiU13 Vissa kommunalekonomiska frågor prop. 2005/06:7förslagspunkt 1 Ändring av bestämmelser om överklagande av beslut i de kommunala utjämningssystemen Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändring av bestämmelser om överklagande av beslut om bidrag och avgifter i systemet för kommunalekonomisk

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU6p2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 2 Överföring av medel från AP-fonderna till statsbudgeten Riksdagen avslår motion 2005/06:Sf386 yrkande 3. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-11-16

Omröstning 2005/06:FiU6p4 Avveckling av Sjätte AP-fonden

Votering: betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 skr. 2004/05:130förslagspunkt 4 Avveckling av Sjätte AP-fonden Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi24 yrkande 2. Datum: 2005-11-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 44

2005-11-16

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. EU-information med Jens Henriksson Statssekreterare Jens Henriksson informerar och svarar på frågor om Sveriges

2005-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 8 november 2005. 2. Kriminalvården Preliminär justering Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen

2005-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Prospekt FiU9 Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU9 Delats tidigare: Prop. 158 och

2005-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:8 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Domstolsväsendet m.m. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, utgiftsområde 4, volym 3, anslaget 4:5. LF- PM och motionen bifogas.

2005-11-10 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Finansutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Anmälningar 3. Tilläggsbudget 2 för 2005 FiU11 Beslut och justering av förslag till betänkande 2005/06:FiU11 Delats tidigare:

2005-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 25 och 27 oktober 2005. 2. BRÅ, Bidrag till brottsförebyggande arbete Preliminär justering Fortsatt behandling

2005-11-08 10:30:00