Dokument & lagar (142 träffar)

Omröstning 2005/06:SkU19p2 Allmännyttiga ideella föreningar

Votering: betänkande 2005/06:SkU19 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 2 Allmännyttiga ideella föreningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk230, 2005/06:Sk293, 2005/06:Sk300, 2005/06:Sk377, 2005/06:Sk494, 2005/06:Kr281 yrkande 15, 2005/06:Kr382 yrkande 6, 2005/06:Kr414 yrkande 10, 2005/06:MJ528 yrkande

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU19p1 Vissa varu- och tjänsteomsättningar

Votering: betänkande 2005/06:SkU19 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 1 Vissa varu- och tjänsteomsättningar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi321 yrkande 19, 2005/06:Sk206, 2005/06:Sk208, 2005/06:Sk210, 2005/06:Sk228, 2005/06:Sk232, 2005/06:Sk240 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk242 yrkandena 1 och 2,

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU19p3 Företagsbilar

Votering: betänkande 2005/06:SkU19 Allmänna motioner om mervärdesskatt, förslagspunkt 3 Företagsbilar Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk204, 2005/06:Sk254, 2005/06:Sk299, 2005/06:Sk307, 2005/06:Sk348 och 2005/06:Sk504. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU17p5 Etableringskonto, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, förslagspunkt 5 Etableringskonto, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk450 yrkande 3, 2005/06:Sf389 yrkande 14, 2005/06:N478 yrkande 17 och 2005/06:A309 yrkande 24. Datum: 2006-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU17p26 Konstinköp, m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, förslagspunkt 26 Konstinköp, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr289 yrkande 4, 2005/06:Sk322 yrkande 5, 2005/06:Kr252 yrkande 2, 2005/06:Kr334 yrkandena 31 och 35, 2005/06:Kr382 yrkande 33, 2005/06:Kr409 yrkandena 7-9 och 2005/06:Kr410

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU17p1 Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt

Votering: betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, förslagspunkt 1 Företags- och kapitalbeskattningen, allmänt Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk455 yrkandena 1, 3 och 6, 2005/06:Sk496 yrkande 4, 2005/06:U290 yrkande 4, 2005/06:T1 yrkande 5, 2005/06:MJ447 yrkande 2, 2005/06:N305 yrkandena

2006-03-16

Omröstning 2005/06:SkU16p17 Individuellt kompetenssparkonto

Votering: betänkande 2005/06:SkU16 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.förslagspunkt 17 Individuellt kompetenssparkonto Riksdagen avslår motion 2005/06:A309 yrkande 8. Datum: 2006-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 c Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 120 0 0 24 m 45

2006-03-15

Omröstning 2005/06:SkU16p1 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU16 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.förslagspunkt 1 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk201, 2005/06:Sk202, 2005/06:Sk298 yrkande 1, 2005/06:Sk364, 2005/06:Sk422, 2005/06:Sk455 yrkandena 2 och 4, 2005/06:Sk468, 2005/06:Sk474, 2005/06:Sk483, 2005/06:Sk496

2006-03-15

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor

2006-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet: Fördjupad information om energibeskattningen i ett EU-perspektiv Departementsrådet Agneta Bergqvist, Finansdepartementet PM bifogas 2. Justering

2006-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor d inkomna faktapromemorior

2006-03-09 09:30:00

Omröstning 2005/06:SkU15p1 Ny vägtrafikskattelag m.m.

Votering: betänkande 2005/06:SkU15 Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning prop. 2005/06:65förslagspunkt 1 Ny vägtrafikskattelag m.m. Riksdagen antar regeringens i bilaga 2 till detta betänkande återgivna förslag till 1. vägtrafikskattelag, 2. lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

2006-03-08

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c aktuella frågor

2006-03-07 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC utrikesrådet Olof Skoog departementssekreterare

2006-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2006-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2005/06:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:13. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning prop. 2005/06:65

2006-02-21 11:00:00

Omröstning 2005/06:UU11p2 Förstärkning, undsättning och evakuering av svensk personal i internationella insatser

Votering: betänkande 2005/06:UU11 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission UNMIL i Liberia, förslagspunkt 2 Förstärkning, undsättning och evakuering av svensk personal i internationella insatser Riksdagen avslår motion 2005/06:U3. Datum: 2006-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 fp Parti

2006-02-16

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2006-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2005/06:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Finansdepartementet informerar om aktuella skatte- och tullfrågor inom EU Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita Saldén Enerus Sedvanlig promemoria

2006-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Utrikesutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU11 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission UNMIL i Liberia JM 2. Justering av protokoll

2006-02-07 11:00:00