Dokument & lagar (126 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Information från Riksrevisionen 3. Kanslimeddelanden GU- 4. EU-information från kansliet 5. Subsidiaritetsprövning

2010-06-03 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård, överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen om sysselsättningsriktlinjerna inom EU 2020 2. Information

2010-06-01 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3 a Justering av yttr. 2009/10:AU5y 2010 års ekonomiska vårproposition EMD- 3 b Justering av yttrande

2010-05-25 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Fråga om att lämna yttrande till JuU över Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM2010 171 2. Information från

2010-05-20 10:00:00

Omröstning 2009/10:AU12p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:AU12 Nationell sfi-bonus, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:A14. Datum: 2010-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 111 0 19 m 81 0 0 15 c 22 0 0 7 fp 21

2010-05-20

Omröstning 2009/10:AU11p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:AU11 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2009/10:A13 yrkandena 1 och 2. Datum: 2010-05-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m

2010-05-19

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. EU-information från regeringen statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet 4 a Behandling av proposition

2010-05-18 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet 3. Justering av bet. 2009/10:AU12 Nationell sfi-bonus LF- 4. Justering av bet. 2009/10:AU13 Trygghetssystemen

2010-05-06 10:00:00

Omröstning 2009/10:AU14p1 Rätt till ledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan

Votering: betänkande 2009/10:AU14 Vissa frågor om ledighet, förslagspunkt 1 Rätt till ledighet för förtroendeuppdrag inom Svenska kyrkan Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr8 av Christina Axelsson s2008/09:Kr9 av Leif Pagrotsky m.fl. s yrkande 2, 2009/10:Kr286 av Carina Hägg m.fl. s yrkande 2 och 2009/10:A297 av Christina

2010-05-05

Omröstning 2009/10:AU9p4 Inspektionsverksamheten

Votering: betänkande 2009/10:AU9 Arbetsmiljö, förslagspunkt 4 Inspektionsverksamheten Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A2 yrkande 3 och 2009/10:A409 yrkandena 1, 2 och 5. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 108 0 22

2010-04-28

Omröstning 2009/10:AU9p5 Skyddsombud

Votering: betänkande 2009/10:AU9 Arbetsmiljö, förslagspunkt 5 Skyddsombud Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A226 och 2009/10:A409 yrkande 3. Datum: 2010-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0 23 m 82 0 0 14 c 21 0 0

2010-04-28

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Melker Ödebrink, kanslichef, och Charlotte Hasselgren, utredare, SO-Arbetslöshetskassornas samorganisation, och Jeanette Thomsen, SmåA-Småföretagarnas

2010-04-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Irene Wennemo, särskild utredare, Lärlingsutredningen 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet LD- 4. Justering av yttr.

2010-04-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av företrädare för Almega, med anledning av proposition 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:26

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:26 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av förhandlingschef Niklas Hjert åtföljd av Jonas Mellqvist, PTK 2. Information av riksrevisor Claes Norgren åtföljd av Mats Johansson och

2010-04-08 10:00:00

Omröstning 2009/10:AU8p6 Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 6 Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund Riksdagen avslår motionerna 2008/09:So484 av Elina Linna m.fl. v yrkande 3, 2008/09:Ub487 av Rossana Dinamarca m.fl. v yrkande 5, 2008/09:A249 av Christer Winbäck fp2008/09:A293 av Ameer Sachet s2008/09:A325

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU8p2 Lönekartläggning m.m.

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 2 Lönekartläggning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 4 och 5, 2008/09:A313 av Thomas Bodström s2008/09:A392 av Birgitta Eriksson m.fl. s yrkandena 1-4, 2009/10:Ju381 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkandena 16 och

2010-04-07

Omröstning 2009/10:AU8p8 Hbt-frågor

Votering: betänkande 2009/10:AU8 Diskriminering, förslagspunkt 8 Hbt-frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp yrkande 6, 2008/09:Ub464 av Olof Lavesson m.fl. m, c, v, fp, mp yrkande 9, 2008/09:A324 av Hans Olsson och Phia Andersson båda s2008/09:A346 av Birgitta Ohlsson fp yrkandena

2010-04-07

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Helena Perlerot, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen, Mats Hildingsson, andre vice ordförande ST inom Arbetsförmedlingen och Roger Syrén,

2010-03-25 10:00:00

Omröstning 2009/10:AU5p4 Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen

Votering: betänkande 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Utredning om den svenska kollektivavtalsmodellen Riksdagen avslår motion 2009/10:A9 av Berit Högman m.fl. s, v, mp yrkande 6. Datum: 2010-03-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2010-03-24