Dokument & lagar (198 träffar)

Omröstning 2009/10:AU7p2 Nyanländas etablering

Votering: betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd, förslagspunkt 2 Nyanländas etablering Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A10 yrkandena 2-4 och 2009/10:A410 yrkande 12. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU7p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A10 av Berit Högman m.fl. s yrkande 1 och 2009/10:A11 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 1. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU7p4 Lotsverksamhet

Votering: betänkande 2009/10:AU7 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar med professionellt stöd, förslagspunkt 4 Lotsverksamhet Riksdagen avslår motion 2009/10:A12 av Ulf Holm m.fl. mp yrkandena 1 och 2. Datum: 2010-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU6p3 Jämställda villkor för entreprenörskap

Votering: betänkande 2009/10:AU6 En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, förslagspunkt 3 Jämställda villkor för entreprenörskap Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. v yrkandena 9 och 10, 2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkandena

2010-03-17

Omröstning 2009/10:AU6p1 Jämställd arbetsmarknad

Votering: betänkande 2009/10:AU6 En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, förslagspunkt 1 Jämställd arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2008/09:A260 av Helén Pettersson i Umeå och Ibrahim Baylan båda s2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkande 1, 2009/10:A291

2010-03-17

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- och LF- 3. Justering av yttr. 2009/10:AU4y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt

2010-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU8 Diskriminering EMD- 4. Behandling av Framtidsstrategin EU

2010-03-04 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:21

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU5 Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga

2010-02-18 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:20

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU6 En jämställd arbetsmarknad regeringens strategi för jämställdhet

2010-02-16 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin informerar om EU-frågor 2. Information av överdirektör Mats Wadman m.fl. om arbetsmarknadsstatistik m.m.SCB kl.

2010-02-11 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet LD- 4. Avrapporteringar

2010-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Behandling av proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar

2010-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av riksrevisor Claes Norgren åtföljd av Mats Johansson, Ann-Christin Johnreden, Krister Sund och Anneli Josefsson, Riksrevisionen, om RiR 2009:22

2010-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, allmän information om EU-frågor 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet LD-

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information angående proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen a Svenskt Näringsliv, Carina Lindfelt och Lars Gellner b Saco, Lena Maier

2010-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Behandling av proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, följdmotioner

2010-01-19 11:00:00

Omröstning 2009/10:AU2p38 Arbetslivsforskning

Votering: betänkande 2009/10:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 38 Arbetslivsforskning Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 2, 2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. s yrkande 2, 2009/10:A245 av Hans Olsson och Phia Andersson båda s2009/10:A295 av Berit Andnor

2009-12-16

Omröstning 2009/10:AU2p6 Vissa grundprinciper i arbetslöshetsförsäkringen

Votering: betänkande 2009/10:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 6 Vissa grundprinciper i arbetslöshetsförsäkringen Riksdagen avslår motion 2009/10:A5 av Berit Högman m.fl. s, mp, v yrkande 3. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja

2009-12-16

Omröstning 2009/10:AU2p35 Arbetsmiljökunskap

Votering: betänkande 2009/10:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 35 Arbetsmiljökunskap Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 38 och 2009/10:A448 av Ulf Holm m.fl. mp yrkande 5. Datum: 2009-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-12-16

Omröstning 2009/10:AU2p33 Arbetsmiljöverket

Votering: betänkande 2009/10:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 33 Arbetsmiljöverket Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. v yrkande 3, 2009/10:A229 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman båda s2009/10:A249 av Renée Jeryd m.fl. s yrkande 4, 2009/10:A256 av Louise

2009-12-16