Dokument & lagar (154 träffar)

Yttrande 2010/11:SfU5y

2010/11:SfU5y Vårändringsbudget för 2011 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2010/11:SfU5y Vårändringsbudget för 2011 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över de delar i 2011 års vårändringsproposition prop. 2010/11:99 med eventuella motioner

2011-05-19

Yttrande 2010/11:SfU5y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2010/11:SfU4y

2010/11:SfU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2010/11:SfU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 17 mars 2011 övriga utskott att yttra sig över

2011-04-27

Yttrande 2010/11:SfU4y (pdf, 14 kB)

Yttrande 2010/11:SfU3y

2010/11:SfU3y Sammanslagningar av myndigheter Socialförsäkringsutskottets yttrande 2010/11:SfU3y Sammanslagningar av myndigheter Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda skatteutskottet, justitieutskottet och socialförsäkringsutskottet tillfälle att senast den 23 november 2010 avge

2010-11-30

Yttrande 2010/11:SfU3y (pdf, 22 kB)

Yttrande 2010/11:SfU2y

2010/11:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2010/11:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 14 oktober 2010 att bereda övriga utskott tillfälle att

2010-11-19

Yttrande 2010/11:SfU2y (pdf, 37 kB)

Yttrande 2010/11:SfU1y

2010/11:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2010/11:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 14 oktober 2010 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 om den ekonomiska

2010-11-25

Yttrande 2010/11:SfU1y (pdf, 104 kB)

Utskottsmöte 2010/11:33 Onsdag 2011-09-14 kl. 16:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid: 16:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. EU-frågor på migrationsområdet Information. Ev. överläggning Justitiedepartementet 2. EU-förslag om ändring av förordning EG nr 1931/2006 vad gäller

2011-09-14 16:00:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-06-30 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Återförvisat utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Beredning och ev. justering Föredragande: KH 3. Kanslimeddelanden

2011-06-30 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Fredag 2011-06-17 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Fortsatt beredning Ev justering Föredragande: KH 3. Kanslimeddelanden

2011-06-17 08:00:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Riksrevisionen Riksrevisor Jan Landahl m.fl. om granskningsrapporten RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta

2011-06-16 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-06-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Utskottsinitiativ om vissa ändringar i sjukförsäkringen Fortsatt beredning 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa

2011-06-14 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om samordning av sociala trygghetssystem Överläggning Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet

2011-06-09 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Överläggning Statsrådet Tobias Billström 3. Övriga aktuella EU-frågor Information Statsrådet

2011-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudget för 2011 SfU5y Justering av yttrande till FiU Prop. 2010/11:99 och motioner Föredragande: KH 3. Biometriska

2011-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudget för 2011 Fråga om yttrande till FiU Prop. 2010/11:99 och motioner Föredragande: KH 3. Årsredovisning

2011-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Torsdag 2011-05-05 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från regeringen, Justitiedepartementet, om det södra grannskapet och om utvärdering av EU:s

2011-05-05 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-04-14 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen SfU4y Justering Skr. 2010/11:75 Föredragande: KH

2011-04-14 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om södra grannskapsregionen och om utvärdering av EU:s återtagandeavtal Överläggning Statsrådet Tobias Billström

2011-04-07 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om utskottsinitiativ om lokal närvaro 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 7

2011-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Justering Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Kanslimeddelanden 4.

2011-03-29 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Migration och asylpolitik SfU6 Justering Skr. 2010/11:29 och motioner Föredragande: KS, KH, JIL 3. Socialavgifter SfU7

2011-03-17 10:00:00