Dokument & lagar (9 träffar)

protutdr 1916

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1916. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från kamrarna. Sthlm 1916, Isaac Marcus Boktr.A.B. Protokollsutdrag den 18 januari 1916. 3 Den 18 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 18 januari

1916-12-16

Framställning / redogörelse 1916:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1915 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1914:jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCU8 BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1916-01-19

Framställning / redogörelse 1916:SV (pdf, 22246 kB)

Framställning / redogörelse 1916:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal på rikssalen. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 17 januari 1916. Gode Herrar och Svenske Män I vidgat omfång fortgår den väldiga kamp, vars utgång avgör folkens framtid. Skall vårt fosterland ur tidens välvningar framgå starkt, tryggat och aktat, fordras för visso mycken besinning

1916-01-17

Framställning / redogörelse 1916:Kmtal (pdf, 199 kB)

Framställning / redogörelse 1916:KMB

Kung Maj.ta skrivelser om talmansförordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Yi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1916-01-14

Framställning / redogörelse 1916:KMB (pdf, 186 kB)

Framställning / redogörelse 1916:Rber

Berättelse om rad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 17 januari 1916. Den 11 januari 1915 utväxlades i Washington ratifikationsinstru- utvexling av menten till den under den 13 oktober 1914 mellan Sverige och Amerikas förenta stater avslutade

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:Rber (pdf, 13362 kB)

Framställning / redogörelse 1916:RGK

RIKSDAGENS år 1915 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B. l.A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1916. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning.Riksgäldskontorets skulder vid 1914 års utgång.Riksgäldskontorets tillgångar vid 1914 års utgång Riksgäldskontorets

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:RGK (pdf, 17006 kB)

Framställning / redogörelse 1916:RB

BERÄTTELSE TILL 1916 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1915. STOCKHOLM. A.B. V. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1915. Till 1916 års lagtima riksdag. Av de vid 1915 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:RB (pdf, 7527 kB)

Redogörelse 1916:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÅMBETSBERÅTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1916 STOCKHOLM 1916 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Inledning-Militieombndsmansämbetets tillkomst 5 Allmän redogörelse för militieombndsmansämbetets förvaltning 32 Redogörelse för anhängiggjorda åtal. A. Åtal.

1916-01-01

Redogörelse 1916:Mo (pdf, 6049 kB)

Framställning / redogörelse 1916:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1916 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM IVAR HiCGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A B. 1916 INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning 1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedarinämnda ämbets- eller tjänstemän: 1 häradshövdingen

1916-01-01

Framställning / redogörelse 1916:Jo (pdf, 16607 kB)