Dokument & lagar (29 träffar)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 30 oktober 1918. Gode Herrar och Svenske Män Sedan Jag sist mötte Eder här, har min älskade son Erik, hertig av Västmanland, blivit bortryckt av döden. För det deltagande, som från skilda håll visats Mig och Mitt hus i Vår djupa sorg, uttalar

1918-10-30

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal - urtima (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima

Kanyl. Maj.ts skrivelser om talman förordnanden. 1 Vi GUSTAF, med Guds udde, Sveriges, Götes och Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid instundande urtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, f. d. landshövdingen,

1918-10-25

Framställning / redogörelse 1918:KMB - urtima (pdf, 166 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar

Kungl. Maj.ts svar angående av riksdagen antagen grundlagsändring. KUNGL. MAJ:TS svar i anledning av en utav innevarande års riksdag antagen grundlagsändring givet Stockholms slott å rikssalen den 2 februari 1918. Gode herrar och svenske män Uti underdånig skrivelse den 1 februari 1918 har M anmält, att sedan 1917 års

1918-02-01

Framställning / redogörelse 1918:Kmsvar (pdf, 136 kB)

Framställning / redogörelse 1918:SV

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1917 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1916 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM 1918 ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG

1918-01-18

Framställning / redogörelse 1918:SV (pdf, 22599 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal

Kungl. Maj:ts tal. 1 KungMaj:ts tal på rikssalen vid riksdagens öppnande den 16 januari 1918. Gode Herrar och Svenske Män Jag hälsar eder välkomna till Edert viktiga och ansvarsfulla värv. När Sveriges Riksdag nu åter samlas, har det stora världskriget nått långt in på sitt fjärde år. Hela mänskligheten lider under dess

1918-01-16

Framställning / redogörelse 1918:Kmtal (pdf, 251 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Mo

MILITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE AVGIVEN VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1918 STOCKHOLM 1918 1SAAC MARCUS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG jk it. A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Allmän redogörelse för militieombudsmansämbetets förvaltning 7 Redogörelse för anhängiggjorda åtal och därmed jämförliga åtgärder. A. Mål, som varit

1918-01-15

Framställning / redogörelse 1918:Mo (pdf, 16159 kB)

Framställning / redogörelse 1918:KMB

Kungl. Maj:ts skrivelser om talmans förordnanden. 1 Yl GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oeh Yendes Konung, vilja härigenom giva riksdagens första kammare tillkänna, att Vi i nåder förordnat:till talman i riksdagens första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Gävle stad, landshövdingen,

1918-01-14

Framställning / redogörelse 1918:KMB (pdf, 188 kB)

protutdr 1918

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1918. SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag- från kamrarna. Stockholm 1918, Isaac Marcus Boktr.A.B. ProtokoWsutdrag den 17 januari 1918. 3 Den 17 januari. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 17 januari

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber

Berättelse om vad i rikets styrelse sedan sista lagtima riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1918. Den 22 februari 1917 undertecknades i Stockholm mellan Sverige, TiiiäggsNorge och Danmark en tilläggsartikel till myntkonventionen av den 27 yDtkkeönvenmaj 1873 och tilläggskonventionen

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Rber (pdf, 16661 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RGK

RIKSDAGENS år 1917 församlade REVISORERS BERÄTTELSE om granskningen av RIKSGÄLDSKONTORETS tillstånd och förvaltning. STOCKHOLM, A.B, P, A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1918. v INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning Riksgäldskontorets skulder vid 1916 års utgång.Riksgfildskontorets tillgångar vid 1916 års utgång Riksgäldskontorets

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RGK (pdf, 17714 kB)

Framställning / redogörelse 1918:RB

BERÄTTELSE TILL 1918 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1917. STOCKHOLM. A.B. P. A. NYMANS EFTERTRÄDARE. 1917. Till 1918 års lagtima riksdag. Av de vid 1917 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:RB (pdf, 7072 kB)

Framställning / redogörelse 1918:Jo

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ARBETSBERÄTTELSE avgiven till lagtima riksdagen år 1918 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. STOCKHOLM 1918 IVAR H.BGGSTRÖMS BOKTRYCKERI A. B. INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Inledning.1. Redogörelse för åtal, anställda mot nedannämnda ämbets- eller tjänstemän 1 landssekreteraren

1918-01-01

Framställning / redogörelse 1918:Jo (pdf, 16467 kB)

Framställning / redogörelse 1914:Jo - b

JUSTITIEOMBUDSMANNENS ÄMBETSBERÄTTELSE afgifven vid andra lagtima riksmötet år 1914 samt Tryckfrihetskommitterades berättelse. 3STOCKHOLM IVAR boktryckeri a. b. 1914 INNEHÅLL. Justitieombudsmannens ämbetsberättelse. Sid. Inledning.1 Redogörelse för åtal, anställda mot: 1 stadsfiskalen Anton Olsson, för förbud emot

1914-04-24

Framställning / redogörelse 1914:Jo - b (pdf, 4535 kB)

Framställning / redogörelse 1914:SV - a

RIKSDAGENS REVISORERS BERÄTTELSE om den år 1913 av dem verkställda granskning av STATSVERKETS jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1912 jämte de, i anledning av samma berättelse, infordrade och till KUNGrL. MAJ:T avgivna underdåniga utlåtanden. STOCKHOLM ISAAC MARCU6 1914.

1914-02-07

Framställning / redogörelse 1914:SV - a (pdf, 22139 kB)

Framställning / redogörelse 1914:Kmtal - a

Kungl. Maj.ts tal på rikssalen. 1 Kungl. Maj:ts tal på rikssalen vid Riksdagens öppnande den 16 januari 1914. Gode Herrar och Svenske Mån Jag hälsar eder, svenska folkets representanter, välkomna till edra ansvarsfulla värv Endast ett par veckor hava förflutit sedan min högt älskade moder, änkedrottning Sofia, efter

1914-01-16

Framställning / redogörelse 1914:Kmtal - a (pdf, 226 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RGK - a

RIKSDAGENS år 1913 församlade REVISORERS BEKÄTTELSE om granskningen av RIKSGÅLDSKONTORETS tillstånd ock förvaltning. STOCKHOLM, A.B. B. A. NYMANS KBTUllTIlAliAKKS THYCKKRt, 1914. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning.Sid. Riksgäldskontorets skulder vid 1912 års utgång.Riksgäldskontorets tillgångar vid 1912 års utgång Riksgäldskontorets

1914-01-15

Framställning / redogörelse 1914:RGK - a (pdf, 17391 kB)

Framställning / redogörelse 1914:KMB - a

KungMaj:ts skrivelser om talmansförordnanden. 1 Vi GUSTAF,med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vetides Konung, vilja härigenom giva Riksdagens Första kammare till känna, att Vi i nåder förordnat:till Talman i Riksdagens Första kammare vid innevarande års lagtima riksdag ledamoten av samma kammare för Stockholms stad,

1914-01-14

Framställning / redogörelse 1914:KMB - a (pdf, 187 kB)

protutdr 1914: - b

BIHANG TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID SENARE LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM ÅR 1914 SEXTONDE SAMLINGEN. Protokollsutdragfrån kamrarna. Protokollsutdrag den 20 maj 1914. 1 Den 20 maj. Från första kammaren. Utdrag av protokollet, hållet hos riksdagens första kammare den 20 maj 1914. Nr 1. S. D. Företogs val av tre ledamöter

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Rber - a

Berättelse om råd i rikets styrelse sedan sista lagtima Riksdags sammanträde sig tilldragit given Stockholms slott å rikssalen den 16 januari 1914. En djupt smärtande förlust har under det förflutna året träffat kungahus och folk genom Hennes Majestät Änkedrottning Sofia Wilhelmina Mariana Henriettas bortgång ur tiden.

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:Rber - a (pdf, 12980 kB)

Framställning / redogörelse 1914:RB - a

BERÄTTELSE TILL 1914 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG ANGÅENDE RIKSBANKEN RIKSDAGENS REVISORER År 1913, STOCKHOLM. A.B. 1.A. NYMANS KFTKRTRÄD ARR. 1913. Till 1914 års lagtima Riksdag. Av de vid 1913 års riksdag för granskning av statsverkets, riksbankens och riksgäld skontorets tillstånd, styrelse och förvaltning utsedda revisorer

1914-01-01

Framställning / redogörelse 1914:RB - a (pdf, 8214 kB)
Paginering