Dokument & lagar (45 träffar)

Framställning / redogörelse 1983/84:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:23 Förslag 1983/84:23 Riksdagens förvaltningskontors förslag om ändring av vissa arvoden m. m. Till riksdagen Bestämmelser om ersättning för uppdrag i olika riksdagsorgan finns dels i arvodesstadgan RFS 1979:I för riksdagen och dess organ,

1984-04-25

Framställning / redogörelse 1983/84:23 (pdf, 279 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:22 Förslag 1983/84:22 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om anslag på tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 Till Riksdagen Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår att på tilläggsbudget III till statsbudgeten för

1984-03-21

Framställning / redogörelse 1983/84:22 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:20 Redogörelse 1983/84:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1983 1984-02-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1984-02-13

Framställning / redogörelse 1983/84:20 (pdf, 135 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:19 Redogörelse 1983/84:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1983 1984-02-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1984-02-13

Framställning / redogörelse 1983/84:19 (pdf, 129 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:15 Redogörelse 1983/84:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1983 1 Riksdagen 1983/84. 2 sami. Nr 15 ISBN 91-85456-25-x ISSN 0347-3198 mlnab/gotab Stockholm 1984 77465 Redog. 1983/84:15 3 Till Riksdagen Jämlikt föreskrifterna

1984-01-17

Framställning / redogörelse 1983/84:15 (pdf, 2044 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:14 Redogörelse 1983/84:14 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1983 Till riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1983. Lönedelegationens sammansättning

1983-12-31

Framställning / redogörelse 1983/84:14 (pdf, 250 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:9 Förslag 1983/84:9 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag om revidering av ledamöternas arvode Förslagets huvudsakliga innehåll Förvaltningsstyrelsen föreslår att den tidigare fastställda principen för bestämmande av storleken av ledamöternas

1983-11-09

Framställning / redogörelse 1983/84:9 (pdf, 292 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:10 Redogörelse 1983/84:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetaret 1982/83 1983-11-10 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1983-10-31

Framställning / redogörelse 1983/84:10 (pdf, 200 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:2 Redogörelse 1983/84:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1982/83 1 Riksdagen 1983184. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5 1.1 Uppgift

1983-10-13

Framställning / redogörelse 1983/84:2 (pdf, 5243 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:24 Förslag 1983/84:24 Riksdagens revisorers förslag angående vissa åtgärder på beskattnings- och indrivningsområdet 1984-04-26 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har på förslag av riksdagens dåvarande civilutskott genomfört en

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:24 (pdf, 2039 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1983/84:21 Redogörelse 1983/84:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1983 1984-02-20 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:21 (pdf, 1879 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:18 Förslag 1983/84:18 Riksdagens revisorers förslag angående användningen av avbeman nade fyr- och lotsplatser 1984-02-22 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer har undersökt hur sjöfartsverket har förfarit med mark och byggnader

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:18 (pdf, 456 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:17 Förslag 1983/84:17 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anvisning av medel på tilläggsbudget för Riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader för budgetåret 1983/84 samt förslag till ny beräkning av samma anslag för budgetåret 1984/85

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:17 (pdf, 167 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:16 Förslag 1983/84:16 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1983 1984-01-26 Dnr 84-015-002 Till riksdagen Jämlikt 17 bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna följande förslag till

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:16 (pdf, 108 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:13 Förslag 1983/84:13 Förslag till lag med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation 1983-12-20 Till Riksdagen Riksdagen har den 23 november 1983 godkänt en överenskommelse den 15 juni 1983 om ändring av samarbetsöverenskommelsen

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:13 (pdf, 130 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:12 Förslag 1983/84:12 Riksdagens revisorers förslag med anledning av granskning av vissa kriminalvårdsanstalter 1983-12-15 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har under en av sina revisionsresor inom landet kunnat notera vissa

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:12 (pdf, 662 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:11 Förslag 1983/84:11 Angående utgivningen av otryckta ståndsprotokoll 1983-12-01 Dnr 83885 Till riksdagen Fullmäktige i riksgäldskontoret har sedan många år riksdagens uppdrag att låta trycka handskrivna protokoll som förts hos de fyra stånden,

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:11 (pdf, 108 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:8 Förslag 1983/84:8 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag till anvisning av medel på tilläggsbudget för Riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader för budgetåret 1983/84 1983-11-02 Dnr 61-83787 Till riksdagen Till Anslaget B 1. Riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:8 (pdf, 319 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:7 Förslag 1983/84:7 Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadsverkets personalsituation 1983-11-24 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer har granskat arbetsmarknadsverkets AMV personalsituation, bl.a. hur personaltillskotten

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:7 (pdf, 458 kB)

Framställning / redogörelse 1983/84:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1983/84:6 Förslag 1983/84:6 Riksdagens revisorers förslag angående statens anslag till Operan 1983-10-27 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har på förslag av kulturutskottet granskat statens anslag till Kungl. Teatern AB, Operan. Som

1983-01-01

Framställning / redogörelse 1983/84:6 (pdf, 1168 kB)
Paginering