Dokument & lagar (39 träffar)

Framställning / redogörelse 1984/85:26

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:26 Förslag 1984/85:26 Riksdagens förvaltningskontors förslag om vissa frågor rörande säkerhetsskyddet i riksdagen Till riksdagen Sammanfattning Riksdagen begärde förra året att utvärdering av säkerhetsskyddet skulle göras. På grundval av

1985-05-02

Framställning / redogörelse 1984/85:26 (pdf, 256 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:24 Förslag 1984/85:24 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1984/85 Till Riksdagen Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten för innevarande

1985-02-27

Framställning / redogörelse 1984/85:24 (pdf, 113 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:20 Redogörelse 1984/85:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhet under år 1984 1985-02-20 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1985-02-04

Framställning / redogörelse 1984/85:20 (pdf, 134 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:19 Redogörelse 1984/85:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1984 1985-02-20 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av riksbankens tillstånd,

1985-02-04

Framställning / redogörelse 1984/85:19 (pdf, 102 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse 1984/85:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1984 Redog. 1984/85:15 1 Riksdagen 1984/85. 2 sami. Nr 15 A.JS Redog. 1984/85:15 3 Till Riksdagen Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank får fullmäktige avge

1985-01-21

Framställning / redogörelse 1984/85:15 (pdf, 1931 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:14 Redogörelse 1984/85:14 Redogörelse för riksdagens lönedelegations verksamhet under år 1984 Till riksdagen Riksdagens lönedelegation får härmed avge föreskriven redogörelse för sin verksamhet under år 1984. Lönedelegationens sammansättning

1984-12-31

Framställning / redogörelse 1984/85:14 (pdf, 130 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:18 Förslag 1984/85:18 Riksdagens förvaltningskontors förslag om överlåtelse av Strömparterren till Stockholms stad Till riksdagen Holmarna i Norrström tillhörde redan under medeltiden kronan. Genom donationsbrev den 20 november 1645 fick emellertid

1984-12-18

Framställning / redogörelse 1984/85:18 (pdf, 168 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:10 Redogörelse 1984/85:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret 1983/84 1984-11-22 Till Riksdagen Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen

1984-11-01

Framställning / redogörelse 1984/85:10 (pdf, 149 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:2 Redogörelse 1984/85:2 Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för budgetåret 1983/84 1 Riksdagen 1984/85. 2 sami. Nr 2 2 Innehåll Riksdagens revisorers skrivelse 3 1 Riksdagens revisorers uppgift och organisation m. m 5 1.1 Uppgift

1984-10-11

Framställning / redogörelse 1984/85:2 (pdf, 4911 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:6 Förslag 1984/85:6 Riksdagens förvaltningskontors förslag om revidering av arvoden m. m. till riksdagens talmän Till riksdagen Enligt 3 ersättningsstadgan 1971:1197 för riksdagens ledamöter skall talmannen erhålla ett arvode som motsvarar

1984-10-10

Framställning / redogörelse 1984/85:6 (pdf, 163 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:5 Redogörelse 1984/85:5 Riksdagens förvaltningskontors redogörelse för verksamhetsåret 1983/84 Till Riksdagen Riksdagens förvaltningskontor RFK får härmed avge redogörelse för verksamheten inom kontoret under tiden den 1 juli 1983-den 30

1984-10-10

Framställning / redogörelse 1984/85:5 (pdf, 911 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:27

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag 1984/85:27 Riksdagens revisorers förslag angående lönesystemen för SIDA:s utlandsstationerade personal och kostnaderna för att administrera dem 1985-06-06 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har på förslag av utrikesutskottet granskat

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:27 (pdf, 871 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:25 Förslag 1984/85:25 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag om teckning av aktier i en penningmarknadscentral 1985-03-14 Dnr 19:85499 Till riksdagen Handeln med penningmarknadsinstrument har under senare år fått en stor omfattning. Med

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:25 (pdf, 75 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:23 Förslag 1984/85:23 Riksdagens revisorers förslag angående fördelningen av ansvaret för vägtrafiksäkerheten m. m. 1985-02-20 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer har i granskningen av fördelningen av ansvaret för vägtrafiksäkerheten

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:23 (pdf, 696 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:22 Förslag 1984/85:22 Fullmäktiges i riksgäldskontoret förslag om ändring i lagen 1982:1158 om riksgäldskontoret samt komplettering av anslagsframställning för budgetåret 1985/86 1985-02-14 Dnr 19-85314 Till riksdagen Regeringen föreslår

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:22 (pdf, 161 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redog. 1984/85:21 Redogörelse 1984/85:21 Styrelsens för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1984 1985-02-11 Till riksdagen Styrelsen för Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:21 (pdf, 2945 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:17 Förslag 1984/85:17 Fullmäktiges i riksbanken förslag om ändring i lagen 1934:437 för Sveriges riksbank och i lagen RFS 1975:6 med reglemente för riksbanken Bankoreglementet 1985-01-31 Dnr 85-025-002 Till riksdagen De för riksbanken gällande

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:17 (pdf, 227 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:16 Förslag 1984/85:16 Fullmäktiges i riksbanken förslag om disposition av riksbankens vinstmedel för år 1984 1985-01-31 Dnr 85-023-002 Till riksdagen Jämlikt föreskrifterna i 17 bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken överlämna följande

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:16 (pdf, 108 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:13 Förslag 1984/85:13 Riksdagens revisorers förslag angående effektivitetsproblem vid utlokaliseringen av statliga civila myndigheter 1984-12-13 Till riksdagen 1 Sammanfattning Riksdagens revisorer har granskat ett antal från Stockholmsområdet

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:13 (pdf, 408 kB)

Framställning / redogörelse 1984/85:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förs. 1984/85:12 Förslag 1984/85:12 Riksdagens revisorers förslag med anledning av granskningen av vissa kostnader för förvaring av anhållna, häktade och andra omhändertagna 1984-12-06 Till riksdagen 1 Inledning Riksdagens revisorer har på förslag av

1984-01-01

Framställning / redogörelse 1984/85:12 (pdf, 463 kB)
Paginering