Dokument & lagar (36 träffar)

Framställning / redogörelse 1987/88:23

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:23 Riksdagens revisorers förslag angående dispositionen av statliga myndigheters överskottsmateriel Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av frågor kring dispositionen av statliga myndigheters överskottsmateriel.

1988-05-27

Framställning / redogörelse 1987/88:23 (pdf, 373 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:24

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag angående 10 000-kronorssedeln Förs. 1987/88:24 Dnr 88-078-002 1 Sammanfattning 1 denna skrivelse framlägger fullmäktige i riksbanken förslag till lagstiftning varigenom gällande 10 000-kronorssedel

1988-05-26

Framställning / redogörelse 1987/88:24 (pdf, 187 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:22

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:22 Riksdagens revisorers granskning av kostnaderna för högskoleutbildningar Förs. 1987/88:22 Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kostnaderna för utbildningen på olika utbildningslinjer inom den statliga högskolan.

1988-05-18

Framställning / redogörelse 1987/88:22 (pdf, 772 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:18

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:18 Riksdagens revisorers förslag angående kostnaderna vid statens invandrarverks flyktingförläggningar ii j r i i r j i. V Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av kostnaderna vid statens invandrarverks SIV flyktingförläggningar.

1988-04-13

Framställning / redogörelse 1987/88:18 (pdf, 636 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:17

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:17 Riksdagens revisorers förslag angående begränsning 1987/88:17 av statliga bolags rätt till förlustavdrag vid Förs beskattningen Riksdagens revisorer har granskat verkningarna från statsfinansiell synpunkt av statligt stöd

1988-03-24

Framställning / redogörelse 1987/88:17 (pdf, 1031 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:16

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:16 Riksdagens revisorers förslag angående översyn av 1987/88:16 förfarandet vid delgivning av kallelser m.m. vid Förs domstolar och statliga myndigheter Riksdagens revisorer anmäler härmed förslag om en övergripande översyn

1988-03-24

Framställning / redogörelse 1987/88:16 (pdf, 894 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:14

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till Riksdagen 1987/88:14 Riksdagens förvaltningskontors förslag om anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1987/88 m.m. Förslag till tilläggsbudget för 1987/88 Riksdagens förvaltningskontor föreslår att på tilläggsbudget till statsbudgeten

1988-03-24

Framställning / redogörelse 1987/88:14 (pdf, 262 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:13 Riksdagens förvaltningsstyrelses förslag till lag om pörs ersättning m.m. till riksdagens ledamöter 1987/88:13 Förslaget Förvaltningsstyrelsen lägger fram ett förslag till en ny lag om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter.

1988-03-23

Framställning / redogörelse 1987/88:13 (pdf, 484 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:19

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:19 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksbankens verksamhet under år 1987 Redog. 1987/88:19 Riksdagen antog den 15 december 1987 en ny lag om revision av riksdagsförvaltningen m. m. SFS 1988:46 att gälla

1988-02-15

Framställning / redogörelse 1987/88:19 (pdf, 134 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:20

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:20 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds 87/18-20 verksamhet uncjer år 1987 Riksdagens revisorer får härmed avge föreskriven berättelse över granskningen av Stiftelsen

1988-02-12

Framställning / redogörelse 1987/88:20 (pdf, 179 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:21

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:21 Styrelsens för stiftelsen Riksbankens jubileumsfond berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 1987 Styrelsen för stiftelsen Riksbankens jubileumsfond får härmed avge berättelse över fondens verksamhet

1988-02-10

Framställning / redogörelse 1987/88:21 (pdf, 1987 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:15

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:15 Fullmäktiges i riksbanken förvaltningsberättelse för år 1987 1987/88:15 Jämlikt föreskrifterna i 37 lagen för Sveriges riksbank och 17 bankoreglementet får fullmäktige i riksbanken avge härvid fogade berättelse angående

1988-01-28

Framställning / redogörelse 1987/88:15 (pdf, 1697 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:11 Riksdagens revisorers förslag angående produktionen av statistik över inkomst- och förmögenhetsskatterna Riksdagens revisorer anmäler härmed sin granskning av statistiken över inkomst- och förmögenhetsskatterna. Revisorerna

1987-12-10

Framställning / redogörelse 1987/88:11 (pdf, 716 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:10 Riksdagens revisorers berättelse över granskningen av riksgäldskontorets verksamhet under budgetåret fg-io 1986/87 Ärendet Enligt lagen 1968:8 om revision av riksdagsförvaltningen skall riksdagens revisorer för varje

1987-11-30

Framställning / redogörelse 1987/88:10 (pdf, 274 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:9 Riksdagens förvaltningskontors förslag om säkerhetskontroll vid sammanträde med riksdagens 1987/88-9 kammare Riksdagen uppdrog den 10 december 1985 åt förvaltningskontoret att under parlamentarisk medverkan utreda behovet

1987-11-18

Framställning / redogörelse 1987/88:9 (pdf, 829 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:8 Fullmäktiges i riksgäldskontoret hemställan om medel på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. B 1. Riksgäldskontoret:Förvaltningskostnader I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna

1987-10-22

Framställning / redogörelse 1987/88:8 (pdf, 199 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen 1987/88:7 Riksdagens förvaltningskontors förslag om förvärv av en fastighet i Gamla stan och om anslag på tilläggsbudget för budgetåret 1987/88 för ombyggnad av fastigheten Förvaltningsstyrelsen tillsatte i december 1986 en arbetsgrupp

1987-10-21

Framställning / redogörelse 1987/88:7 (pdf, 256 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:5 Riksdagens förvaltningskontors redogörelse för verksamhetsåret 1986/87 Riksdagens förvaltningskontor RFK får härmed avge redogörelse för verksamheten inom kontoret under tiden den 1 juli 1986-den 30 juni 1987. Inledning

1987-10-21

Framställning / redogörelse 1987/88:12

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Redogörelse till riksdagen 1987/88:12 från svenska delegationen vid Europarådets parlamentariska rådgivande församling rörande församlingsmötena under tiden april 1986-januari 1987 38:e sessionen Riksdagens Europarådsdelegation överlämnar bifogade redogörelse

1987-10-08

Framställning / redogörelse 1987/88:12 (pdf, 416 kB)

Framställning / redogörelse 1987/88:6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Förslag till riksdagen Fullmäktiges i riksbanken förslag om Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond Förs. 1987/88:6 Dnr 87-149-002 1 Skrivelsens huvudsakliga innehåll 1 enlighet med finansutskottets hemställan i betänkande FiU 1986/87:33 har riksdagen bl.

1987-10-08

Framställning / redogörelse 1987/88:6 (pdf, 385 kB)
Paginering