Dokument & lagar (35 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-06-09 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt Utbildningsdepartementet Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt Utbildningsdepartementet

2011-06-09 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning UbU17 Justering Prop. 2010/11:104 och motioner Föredragande: RA 4. Anmälan

2011-05-31 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning Statssekreterare Peter Honeth m.fl. Utbildningsdepartementet A Euratoms ramprogram för forskning och utbildning på kärnenergiområdet för

2011-05-19 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-05-12 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation

2011-05-12 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:29 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:29 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning om regeringens svar på kommissionens grönbok: Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering

2011-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-05-05 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00-9.30 Information om läromedelsfrågor Läromedelsförlagens branschorganisation Svenska läromedel, VD Rickard Vinde, informerar om läromedelsfrågor.

2011-05-05 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:27 Torsdag 2011-04-28 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Vissa skolfrågor UbU16 Beredning Prop. 2010/11:94 Föredragande: CM 4. Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning

2011-04-28 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:26 Torsdag 2011-04-14 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Intern utfrågning inför det nya gymnasiet Externa deltagare i utfrågningen Kl. 09.00 Sveriges kommuner och landsting Ordförande Anders Knape Direktör

2011-04-14 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:25 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:25 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 9.00-10.00 Information om innovation och utveckling från Jernkontoret Vd Bo-Erik Pers och tekniske dir. Gert Nilsson 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-04-07 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:24 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om forskningsfrågor m.m. med anledning av Riksrevisionens granskningsrapporter om lärosätenas effektivtet och oförbrukade forskningsbidrag RiR

2011-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:23 Torsdag 2011-03-31 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:23 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om Riksdagens framtidsdag den 26 januari 2012 Ca kl. 9.00-09.10 Forskningssekreterarna vid RUT, Lars Eriksson och Helen Limén 2. Justering av

2011-03-31 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:22 Torsdag 2011-03-17 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:22 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning om utbildningsprogram Överläggning Statssekreterare Peter Honeth m.fl.Utbildningsdepartementet 2. Information om OECD och UNESCO T.f. departementsrådet

2011-03-17 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:21 Torsdag 2011-03-10 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om Riksrevisionens granskningsrapporter Kl. 9.00-10.00 Riksrevisor Gudrun Antemar, programansvarig Inger Rydén-Bergendal, projektledarna Nina

2011-03-10 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:20 Tisdag 2011-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information om Riksbankens Jubileumsfond Kl. 11.00-11.30 Verkställande direktör Göran Blomquist presenterar fondens verksamhet 2. Justering av protokoll

2011-03-08 11:00:00

Framställning / redogörelse 2010/11:RR3

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2010/11:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2010 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning

2011-02-22

Utskottsmöte 2010/11:19 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:19 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning om rådsslutsatser rörande utvärdering av 7:e ramprogrammet Överläggning Statssekreterare Peter Honeth m.fl.Utbildningsdepartementet 2. EU-överläggning

2011-02-17 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:18 Torsdag 2011-02-10 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Grundskolan UbU7 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CM 4. Gymnasieskolan UbU8 Fortsatt beredning Motioner

2011-02-10 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:17 Tisdag 2011-02-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning EUMOT-utredningen remiss Föredragande: CN 4. Övriga frågor Bilagor Promemoria EUMOT-utredningen

2011-02-08 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:16 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Legitimation för lärare och förskollärare UbU5 Justering Prop. 2010/11:20 och motioner Föredragande: ML 4. Anmälan

2011-02-03 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Skolverket Kl. 11.00 ca 12.00 Tf generaldirektör Helén Ängmo m.fl. informerar om PISA-rapporten 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar

2011-01-25 11:00:00

Paginering