Dokument & lagar (122 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:18 av den 20 februari 2014 2. Information Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm informerar om folkbildningspolitiska

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-03-13 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-13 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Planering och byggande CU10 Justering Motioner Föredragande: AL 3. Fastighetsrätt CU18 Justering Motioner Föredragande: BB 4. En samordnad tillståndsprövning

2014-03-13 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-03-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hushållning med mark- och vattenområden CU17 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-03-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-27 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-27 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Beredning Prop. 2013/14:71, motion Föredragande: PS 3. Lätt byte enklare att välja ny leverantör av elektroniska

2014-02-27 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-20 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:17 av den 18 februari 2014 2. Information från Ungdomsstyrelsen Generaldirektör Alice Bah Kuhnke m.fl. från Ungdomsstyrelsen, informerar

2014-02-20 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Justering Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Justering Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-20 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:16 av den 6 februari 2014 bifogas 2. Utbildning inför införande av digital mötesteknik 3. Planering för våren 2014 Uppdaterad arbetsplan

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m. fl.Justitiedepartementet 3. Planering och byggande CU10 Fortsatt

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-06 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:15 av den 28 januari 2014 bifogas 2. Kultur för alla KrU7 Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU7 Kultur för alla Skrivningsförslag

2014-02-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-02-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Familjerätt Fortsatt beredning

2014-02-06 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Beredning Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-30 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisionens granskningsrapport RIR 2013:21 Statens hantering av riksintressen ett hinder för

2014-01-30 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:14 av den 23 januari 2014 bifogas 2. Information inför införandet av digital mötestjänst 3. Planeringsfrågor Arbetsplan delas på bordet

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-23 09:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:13 av den 21 januari 2014 bifogas 2. Spelfrågor KrU6 Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU6 Spelfrågor Skrivningsförslag bifogas

2014-01-23 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2014-01-23 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hyresrätt m.m. CU9 Justering Motioner Föredragande: BB 3. Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar CU13 Justering Prop. 2013/14:34 Föredragande: MH 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde 6.

2014-01-23 09:30:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:12 av den 12 december 2013 bifogas 2. Information om EU-frågor Kulturråd Tomas Lindman, Svenska representationen i Bryssel, informerar

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2014-01-16 kl. 09:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2014-01-16 09:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Associationsrätt m.m. CU8 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Sjöfylleri CU12 Justering Motioner Föredragande: PS 4. Insolvens- och utsökningsrätt

2014-01-16 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-12 08:30 Plats: RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2013/14:11 av den 28 november 2013 bifogas 2. Spelfrågor KrU6 Beredning och preliminär ställning Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas

2013-12-12 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insolvens- och utsökningsrätt CU11 Justering Motioner Föredragande: CH 3. Hyresrätt m.m. CU9 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: BB 4. Sanktionsavgift

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-12-05 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-12-05 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Mottagande av motion Fråga om mottagande av motion 2013/14:C388 yrkande 2 av Annika Lillemets m. fl. MP 3. Associationsrätt m.m. CU8 Motioner Fortsatt beredning

2013-12-05 09:30:00