Dokument & lagar (97 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justeringar av protokoll 2008-01-29 och 2008-01-31 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. under återstående delen

2008-02-12 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:13

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:13 Datum och tid: 08:30 Plats: Riksdagens förstakammarsal Föredragningslista 1 Motionerna 2007/08:C208 yrk. 1-4, 7, C219, C224, C231, C241, C243, C245, C253, C259, C266, C274, C312, C332, C337, C350, C370, C383 yrk. 1, C420,

2008-01-31 08:30:00

Utskottsmöte 2007/08:12

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om fastighetsrättsliga frågor samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2008-01-29 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:11

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Information av statsrådet Mats Odell m.fl.Finansdepartementet rörande EU-kommissionens uttalande om den svenska bostads- politiken m.m. Bilagor: se bilageförteckning

2008-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:10

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning med företrädare för Hyresgästföreningen Riksförbundet angående hyror och hyressättningar samt tillämpningen av bruksvärdessystemet

2007-12-11 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:9

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av budgetproposition 2007/08:1, utgifts- område 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2007-12-06 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-08 Konstitutionsutskottets sessionssal Föredragningslista 1. Information från statsrådet Cecilia Malmström om ratificeringen av reformfördraget m.m. 2. Justering

2007-12-06 08:30:00

Utskottsmöte 2007/08:8

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning och obsbehandling av proposition 2007/08:15 om gränsöverskridande fusioner, m.m. Bilagor: se bilageförteckning Föredragande:

2007-12-04 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:7

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:122 om ett första steg för en enklare plan- och bygglag jämte motioner samt justering av förslag

2007-11-22 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Överläggningar med regeringen saksamråd rörande kommissionens meddelande om ett förenklat företags- klimat på områdena bolagsrätt, redovisning

2007-11-15 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på civilutskottets beredningsområde meddelande om regelförenklingar inom bolagsrätt,

2007-11-13 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Uppvaktning av företrädare för Mäklarsamfundet rörande framställning till riksdagen 2007/08:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2006/07:112 om registrering av förlagsandelar samt justering av förslag till utskottets betänkande

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fråga om fastställande av preliminär plan för civilutskottets sammanträden m.m. t.o.m. den 6 december 2007 Bilagor: se bilageförteckning

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Civilutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Information från regeringen om aktuella EU-frågor förslag till nytt direktiv om tidsdelat boende, timeshare, förslag till EG- förordning om skadeståndsansvar vid

2007-10-04 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ5-30 Utrikesutskottets sessionssal Föredragningslista 1. Information om regeringskonferensen Statssekreterare Nicola Clase kommer kl. 9.00 2. Överläggning om

2007-09-19 09:00:00

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS3

1 Framställning till riksdagen SAMMANFATTNING 2007/08:RRS3 2000-08-11 16.42 2007/08:RRS3 SAMMANFATTNING 2000-08-11 16.42 2007/08:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning angående tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjlighet till tvistlösning Sammanfattning Riksrevisionen har granskat tillsynen


Utskottsberedning: 2007/08:CU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Framställning / redogörelse 2007/08:RRS3 (doc, 131 kB)