Dokument & lagar (157 träffar)

Utskottsmöte 2003/04:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:17 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av resultatet av bostadsmarknadsenkäten vad avser riktlinjer för bostadsförsörjningen m.m. av företrädarna för Boverket:

2004-03-18 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:19

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4 Justering FöU7 Justering av förslag till betänkande FöU7 Skogsbrandbevakning

2004-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:15 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2003 om bostadsförsörjningsfrågor

2004-03-16 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädarna för forskningsprojektet Ljudlandskap för bättre hälsa: Måns Lönnroth, vd Mistra, Evy Öhrström, docent

2004-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:18

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:18 Datum och tid: 11:00 Plats: FöU sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering FöU 5 Justering av betänkande FöU5 Försvarsmaktens förbandsutveckling uppföljning

2004-03-09 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 08:30 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:13 2. Justering av yttrande 2003/04:BoU2y Fastighetsbeskattningen m.m. JB Bilagor Utkast till

2004-03-04 08:30:00

Utskottsmöte 2003/04:17

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Överläggning FöU7 Behandling av underlag till betänkande FöU7 Skogsbrand-

2004-03-02 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:12 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU4 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Justering av

2004-02-19 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Justering FöU3 Justering av betänkande FöU3 Riksdagens revisorers

2004-02-17 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:15

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:15 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Kanslianmälningar 4. Prel justering FöU3 Preliminär justering av betänkande FöU3

2004-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:11 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU4 Naturresursfrågor och vattenrätt LO 3. Ev. fortsatt

2004-02-10 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:11

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ3-57 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:10 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om byggfrågor m.m. AL 3. Ev.

2004-02-05 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 11.00 Försvarsmakten angående kostnader och intäkter för avveckling av övertalig materiel 3. Justering

2004-02-03 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:10 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Sammanträffande med riksrevisor Kjell Larsson och avdelningscheferna Rutger Banefelt och Gina Funnemark från Riksrevisionen. 2.

2004-01-29 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:13

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:13 Datum och tid: 09:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Intern utskottsutfrågning: Försvarsmaktens förbands- utveckling m.m. 09.00 Forskningsingenjör Johan Thunberger, FOI/

2004-01-29 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:12

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Kanslianmälningar 3. Överläggning FöU3 Behandling av Riksdagens revisorers förslag 2002/03:14 Försvarsmaktens

2004-01-27 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:11

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:11 Datum och tid: 10:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Föredragning 10.00 Revisionsdirektör Ulla Andrén, Riksrevisionen, ang. RRV:s granskning av Försvarsmaktens arbetsgivar-

2004-01-22 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:9 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:8 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om naturresursfrågor och vattenrätt

2004-01-22 10:00:00

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS9

Framställning till riksdagen 2003/04:RRS9 Riksrevisionens styrelses framställning angående granskningen av försvarets materielförsörjning Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att slutsatserna av den granskning av försvarets materielförsörjning som Riksrevisionen genomfört och som redovisas i granskningsrapporten


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2003/04:RRS9 (doc, 76 kB)

Utskottsmöte 2003/04:10

Föredragningslista Försvarsutskottet 2003/04:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Försvarsutskottets sessionssal, RÖ 5-32 Föredragningslista 1. Öppnande 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Justering av FöU1 Justering av betänkande 2003/04:FöU1 Försvar samt

2003-11-25 11:00:00