Dokument & lagar (68 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:6 2. Information om studentbostadsföretagen m.m. av Rolf Svensson, ordförande och Ulf Bingsgård,

2005-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:5 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområdena Bostadspolitik samt Regional samhällsorganisation

2005-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:3 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU1y Ram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2005-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:2. 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU3y Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag LO3. Föredragning

2005-10-13 10:00:00

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS7

Redogörelse till riksdagen 2005/06:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat Boverkets och länsstyrelsernas arbete med uppsikt respektive tillsyn av den fysiska planeringen. Granskningen har även omfattat

Följdmotioner: 2

Framställning / redogörelse 2005/06:RRS7 (doc, 91 kB)

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:1 2. Justering av yttrande 2005/06:BoU2y En ny lag om lägenhetsregister AL 3. Ev. övriga frågor

2005-09-29 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:25 2. Fråga om att under förutsättning av bostadsutskottets medgivande ta emot den av miljö- och

2005-09-22 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:27

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:27 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:26 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU13 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät LO

2004-05-27 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om producentansvarsförsäkringar t.ex. för mobiltelefonimaster och vindkraftverk av Anders Sverkman vd för Länsförsäkringar

2004-05-13 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:25 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information av företrädaren för Fonden för fukt- och mögelskador kanslichef Johan Hedström 2. Justering av protokoll 2003/04:24

2004-05-11 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:24 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:23 2. Föredragning av förslag i den ekonomiska vårpropositionen prop. 2003/04:100 om tilläggsbudget

2004-05-06 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:23 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:22 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU12 Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag JB 3.

2004-05-04 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:22 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:21 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU9 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler

2004-04-29 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:21 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Sammanträdet inleds av förste vice ordföranden 2. Val av ordförande 3. Ordföranden övertar ledningen av sammanträdet 4. Justering

2004-04-20 11:00:00

Utskottsmöte 2003/04:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:19 2. Föredragning av förslag i proposition 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens

2004-04-15 09:00:00

Utskottsmöte 2003/04:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:19 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:18 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU8 Bostadsförsörjningsfrågor AL 3. Ev. övriga frågor Bilagor 1. Utkast till betänkande 2003/04:BoU8 till punkt 2

2004-04-01 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:17 2. Justering av betänkande 2003/04:BoU7 Mobiltelefonmaster och buller i planeringen m.m. LO/BB

2004-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:17 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av resultatet av bostadsmarknadsenkäten vad avser riktlinjer för bostadsförsörjningen m.m. av företrädarna för Boverket:

2004-03-18 10:00:00

Utskottsmöte 2003/04:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2003/04:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:16 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:15 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2003 om bostadsförsörjningsfrågor

2004-03-16 11:00:00