Dokument & lagar (201 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Skatteutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Val av vice ordförande under den ordinarie vice ordförandens ledighet t.o.m. den 30 november 2005 2. Justering av protokoll 2004/05:19 3. Inkomna skrivelser, EU-skrivelser,

2005-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:3

Föredragningslista Socialutskottet 2005/06:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:3 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktningar: kl. 09.00 Läkemedelsindustriföreningen kl. 09.15 Sveriges Farmacevtförbund kl. 09.30 Svensk Dagligvaruhandel Deltagare se bilaga. 2. Godkännande

2005-10-13 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:2

Föredragningslista Socialutskottet 2005/06:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning om Vård i livets slutskede onsdagen den 21 september kl. 10.00-12.30. Inbjudan, preliminärt program och deltagarlista bifogas. Fastställt program och deltagarlista sänds per mail senare i veckan

2005-09-21 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:1

Föredragningslista Socialutskottet 2005/06:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:1 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktning av RFHP, Riksförbundet för hivpositiva. Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Överlämnande av motionsyrkanden. Se bifogad PM.

2005-09-21 08:45:00

Utskottsmöte 2004/05:36

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:36 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:36 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:145 Driftsformer för offentligt

2005-06-02 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Tjänstemän från Finansdepartementet informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU Statssekreterare Magdalena Andersson och finansrådet Anita

2005-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från socialdepartementet inför EPSCO-rådet den 2-3 juni. Deltagarlista och preliminär dagordning franska bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan.

2005-05-19 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:17. 2. Inkomna skrivelser, m.m. 3. Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 10.00 Intern utfrågning i anledning av proposition 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus. Inbjudan och lista på inbjudna sänds ut senare.

2005-05-17 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 10 maj. 3. Preliminär behandling av proposition 2004/05:127 Hälsofarliga varor

2005-05-12 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 28 april. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:118 Tobakskontroll genomförande

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:16. 2. Inkomna handlingar, m.m. 3. Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 26 april. 3. Fortsatt behandling av proposition 2004/05:122 Beräkning av inkomstprövade

2005-04-28 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Kl. 11.00: Information om Kompetensstegen i anslutning till punkt 6 på föredragningslistan kl. 11.30: Information av representanter för Hjälpmedelsinstitutet i

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Departementsrådet Lena Gustafson, Finansdepartementet, informerar om tullfrågor inom EU 2. Justering av protokoll 2004/05:14 och 2004/05:15. 3. Inkomna skrivelser,

2005-04-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från sammanträdet den 19 april. 3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet

2005-04-21 09:30:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktning av företrädare för Läkare mot tobak. Deltagare se bilaga. 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Justering av protokoll från sammanträdena den 7

2005-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 09:50 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till yttrande 2004/05:SkU3y till konstitutionsutskottet föredr. Ask 2. Kl.

2005-04-19 09:50:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Socialutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av utvecklingschef Bengt Åstrand från Apoteket AB i anslutning till proposition 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet. Bakgrundsmaterial

2005-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Information från Finansdepartementet Finansrådet Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om några aktuella mål i EG-domstolen av betydelse för svenska

2005-04-12 11:00:00