Dokument & lagar (253 träffar)

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-04-14 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverkets beslut att centralisera verksamheten till färre orter Information Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4.

2015-04-14 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:34 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34 Datum och tid: 2015-04-14 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Föredragning inför IMF:s/Världsbankens vårmöten tillsammans med utrikesutskottet Finansminister Magdalena Andersson Biståndsminister Isabella Lövin Riksbankschef Stefan Ingves

2015-04-14 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:33 Torsdag 2015-04-09 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33 Datum och tid: 2015-04-09 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Justering Föredragande: KS 3. Bank-försäkrings- kreditupplysnings och

2015-04-09 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:32 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32 Datum och tid: 2015-04-07 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Claes Norgren 2. Fråga om en parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket Beredning

2015-04-07 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:31 Torsdag 2015-03-26 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31 Datum och tid: 2015-03-26 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Fråga om utskottsinitiativ Förslag till utskottsinitiativ från ledamöterna i M, C, FP och KD 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2015-03-26 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-03-26 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-03-26 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. EU-dokument 4. Skatteförfarande och folkbokföring SkU20 Justering Motioner Föredragande: Åkerrén 5. Övrigt 6. Nästa sammanträde

2015-03-26 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteförfarande och folkbokföring Information Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Skatteförfarande och

2015-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:30 Tisdag 2015-03-24 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30 Datum och tid: 2015-03-24 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Redogörelse för penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves redovisar Riksbankens underlag för utvärdering 2. Anmälningar 3. Riksbankens förvaltning 2014 FiU23 Motioner Beredning

2015-03-24 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22 Datum och tid: 2015-03-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Beskattning av företag, kapital och fastighet SkU17 Justering Motioner Föredragande: Pyka 4. Punktskatter SkU18 Justering Motioner

2015-03-19 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:29 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29 Datum och tid: 2015-03-19 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Öppen utfrågning på temat kontanthantering i samhället. Christina Rehnberg, näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Dalarna Sten Selander, avdelningschef, Post- och telestyrelsen

2015-03-19 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28 Datum och tid: 2015-03-17 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om Kapitalmarknadsunionen Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Information om aktuella EU-ärenden Finansmarknadsminister Per Bolund informerar om, Bankstrukturreformen

2015-03-17 11:00:00

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27 Datum och tid: 2015-03-12 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Justering Motioner Föredragande: KS 3. Offentlig upphandling FiU27 Justering Motioner Föredragande: EJ 4. Övrigt

2015-03-12 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:21 Torsdag 2015-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21 Datum och tid: 2015-03-12 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Mervärdesskatt SkU19 Justering Motioner Föredragande: Wallin 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 10.00

2015-03-12 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-03-05 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20 Datum och tid: 2015-03-05 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. EU-information Statssekreterare Charlotte Svensson, Finansdepartementet 2. Beskattning av ideella föreningar Information Statssekreterare Charlotte Svensson 3. Justering av protokoll

2015-03-05 10:00:00

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26 Datum och tid: 2015-03-05 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och förste vice riksbanskschef Kerstin af Jochnick 2. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 mars kl. 10.30

2015-03-05 09:00:00

Utskottsmöte 2014/15:25 Tisdag 2015-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25 Datum och tid: 2015-03-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Penningpolitiska experter Professor Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm Chefsekonom Anna Felländer, Swedbank 2. Anmälningar 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-03-03 11:00:00

Redogörelse 2014/15:RR2

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RR2 2014/15:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2014 Riksrevisionen har i enlighet med lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2014. Härmed överlämnas revisionsberättelsen

2015-02-20

Redogörelse 2014/15:RR2 (pdf, 502 kB)

Utskottsmöte 2014/15:24 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2014/15:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24 Datum och tid: 2015-02-19 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Preliminär ärende och sammanträdesplan t.o.m. juni 2015. 2. Kommunala frågor FiU26 Justering Motioner Föredragande: AT 3. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

2015-02-19 10:30:00

Utskottsmöte 2014/15:19 Torsdag 2015-02-19 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2014/15:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:19 Datum och tid: 2015-02-19 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Information om beskattning av ideella föreningar Information Finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Niklas Ekstrand och ämnesråd

2015-02-19 10:00:00

Redogörelse 2014/15:RR1

Redogörelse till riksdagen 2014/15:RR1 2014/15:RR1 Riksrevisionens redogörelse om Riksrevisionens årsredovisning för 2014 Sammanfattning Riksrevisionen överlämnar härmed Riksrevisionens årsredovisning för 2014. Enligt lagen 2002:1023 med instruktion för Riksrevisionen ska riksrevisorn med administrativt ansvar besluta

2015-02-17

Redogörelse 2014/15:RR1 (pdf, 821 kB)