Dokument & lagar (83 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU2 Makt att bestämma rätt till välfärd Skrivningsförslag bifogas Handläggare:

2004-11-16 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Per

2004-11-09 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Övertagande från bostadsutskottet av motion 2004/05:Bo247 m, fp, kd, c om lägenhetsregister Behandling av motionen Motionen

2004-10-28 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 10.30 företrädare för Teaterförbundet nämligen ordförande Tomas Bolme, vice ordförande Anna Carlson och förbundsdirektör Jaan Kolk

2004-10-26 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av yttrande till finansutskottet över förslag till ram för utgiftsområde 17 för 2005-2007 proposition 2004/05:1

2004-10-21 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 10.30 statssekreterare Gunilla Thorgren och ämnesrådet Jan Olof Andersson informerar om proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för

2004-10-19 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 företrädare för Nordiska museet, Livrustkammaren och Tekniska museet ger sin syn på PLO-omräkningen av museernas hyreskostnader

2004-10-14 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om filmen och filmpolitiken Bilagor Program Deltagarförteckning delas vid utfrågningen

2004-10-12 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av motionsyrkanden om filmfrågor väckta under allmänna motionstiderna 2002/03, 2003/04 och 2004/05 2002/03:Kr367

2005-01-25 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Arbetsplan för våren 2005 Förslag till arbetsplan och regeringens propositionslista bifogas Handläggare: Per Mårtensson

2005-01-20 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2004/05:1

2004-11-25 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till vissa delar av betänkande 2004/05:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2004-11-23 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till vissa delar av betänkande 2004/05:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2004-11-18 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Intern utfrågning om ungdomspolitik 10.30-11.00 Ungdomsstyrelsen, generaldirektör Per Nilsson 11.00-11.30 LSU, generalsekreterare Mattias

2004-09-28 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2004-11-11 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om det partinära biståndet Enhetschef Lennart Nordström Sida 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2004-11-09 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser GAERC Utrikesrådet Olof Skoog 2. Justering av protokoll

2004-10-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Skandiasalen N3 OBS Lokalen Föredragningslista 1. Föredragning om EU:s finansiella perspektiv 2007-2013 Statssekreterare Lars Danielsson, SB 2. Justering av protokoll 3. Meddelanden och administrativa

2004-10-26 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Utrikesutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor a kanslimeddelanden m.m. b resor och konferenser c arbetsgrupper

2004-10-21 10:00:00