Dokument & lagar (74 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av återvändandedirektivet SfU6 Beredning Prop. 2011/12:60 och motioner Föredragande: JIL 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga

2012-02-28 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-02-23 09:00 kl. 09:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning om regeringens skrivelse 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott. Bilagor Program och deltagarförteckning endast elektroniskt

2012-02-23 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-16 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Socialdepartementet Statsrådet Ulf Kristersson informerar om behandlingen av riksdagens tillkännagivande om arbetsförmågeprövningen.

2012-02-16 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-14 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Grönbok om rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU SfU8 Justering KOM2011 735 Föredragande: AB

2012-02-14 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse SfU5y Justering Redogörelse 2011/12:JO1 och motioner Föredragande: JIL 3. Kanslimeddelanden

2012-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ SfU4y Justering KOM2011 680 Föredragande: JIL 3. Kanslimeddelanden

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Barnfattigdom SfU3y Justering Motioner Föredragande: KS 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Tisdagen den

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar om Grönbok om rätt till familjeåterförening samt om kommissionens förslag till inrättande av en asyl- och migrationsfond

2012-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Överläggning Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet 3. Övriga aktuella EU-frågor Information

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2012, utgiftsområdena 1012 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande:

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2012, utgiftsområde 10 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Fortsatt beredning av karensdagar för egenföretagare.

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga: Samordning av sociala trygghetssystem Överläggning Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet

2011-11-24 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson, m.fl. 3. Budgetpropositionen för 2012, utgiftsområde 10 inom

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:7 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2012, utgiftsområde 10 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Beredning Prop. 2011/12:1 och motioner

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:6 Torsdag 2011-11-10 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2012, utgiftsområde 8 Migration SfU2 Beredning Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: AB 3.

2011-11-10 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:5 Torsdag 2011-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Överläggning Statsrådet Tobias Billström, Justitiedepartementet KOM2011 319 och KOM2011 320

2011-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:4 Torsdag 2011-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2012, utgiftsramar Fråga om yttrande till FiU Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: AB, KH,

2011-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Förbättringar inom familjepolitiken SfU4 Justering Prop. 2010/11:146 och motioner Föredragande: KS 3. Rätt till förlängt

2011-10-04 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:2 Torsdag 2011-09-29 kl. 09:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-fråga om medlemsstaternas institutionella samarbete kring demografiska frågor och möjligheten att kombinera arbete och familjeliv

2011-09-29 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:1 Torsdag 2011-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2011/12:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:1 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-43 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information om sjukförsäkringen Statsrådet Ulf Kristersson, Socialdepartementet. 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5.

2011-09-22 10:00:00