Dokument & lagar (85 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Yttrande till lagutskottet över proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv

2005-04-07 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Precisering av tidigare beslut om val av vice ordförande under Annika Nilssons sjuk- och föräldraledighet 3. Justering

2005-03-22 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 09:00 Plats: L4-17 Ledamotshuset Föredragningslista 1. Öppet seminarium Kl. 09.00-12.00 Kan kultur skapa tillväxt Inledare: Jasenko Selimovic, teaterchef, Göteborgs stadsteater och Dominic Power, docent,

2005-03-17 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU5 om Idrottsfrågor Skrivningsförslag har sänts ut tidigare Handläggare: Maria Lindh

2005-03-08 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Val av vice ordförande under Annika Nilssons föräldraledighet 2. Anmälningar 3. Behandling av motioner om museer och utställningar

2005-03-03 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om regeringens yttrande till EU-kommissionen om biblioteksersättningen 2. Anmälningar

2005-02-17 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:18

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:18 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl 10.00 Ungdomsminister Lena Hallengren informerar om ungdomspakten inför ministerrådsmötet den 21 februari 2005 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde

2005-02-15 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:17

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:17 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Utomståendes närvaro vid dagens sammanträde UD-aspiranterna Sofia Karlberg, Hanna Lamberg och Martin Mossberg som deltar i riksdagens

2005-02-10 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:16

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:16 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 10.30 Uppvaktning av Folkbildningsrådet med anledning av Riksrevisionens granskning av Folkbildningsrådet och Riksidrottsförbundet.

2005-02-08 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:15

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:15 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Överlämnat motionsyrkande från konstitutionsutskottet, motion 2004/05:Ub480 av Inger Davidson m.fl. kd yrkande 9, om en

2005-02-03 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:14

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:14 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av motionsyrkanden om filmfrågor väckta under allmänna motionstiderna 2002/03, 2003/04 och 2004/05 2002/03:Kr367

2005-01-25 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:13

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:13 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Arbetsplan för våren 2005 Förslag till arbetsplan och regeringens propositionslista bifogas Handläggare: Per Mårtensson

2005-01-20 09:15:00

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS7

Framställning till riksdagen 2004/05:RRS7 Riksrevisionens styrelses framställning angående statens stöd till idrottsrörelsen och folkbildningen Sammanfattning Riksrevisionen har granskat statsbidragen till idrottsrörelsen och till folkbildningen. Resultatet har redovisats i rapporten RiR 2004:15 Offentlig förvaltning


Utskottsberedning: 2004/05:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Framställning / redogörelse 2004/05:RRS7 (doc, 72 kB)

Utskottsmöte 2004/05:12

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:12 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2004/05:1

2004-11-25 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:11

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:11 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till vissa delar av betänkande 2004/05:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2004-11-23 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till vissa delar av betänkande 2004/05:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2004-11-18 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU2 Makt att bestämma rätt till välfärd Skrivningsförslag bifogas Handläggare:

2004-11-16 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet Skrivningsförslag bifogas Handläggare: Per

2004-11-09 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Övertagande från bostadsutskottet av motion 2004/05:Bo247 m, fp, kd, c om lägenhetsregister Behandling av motionen Motionen

2004-10-28 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 10.30 företrädare för Teaterförbundet nämligen ordförande Tomas Bolme, vice ordförande Anna Carlson och förbundsdirektör Jaan Kolk

2004-10-26 10:30:00