Dokument & lagar (276 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Preliminär justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljöfrågor slutjustering sker i september Vissa delar

2005-06-09 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Ordförande Eva Bjernudd och generalsekreterare Ulf Silvander informerer om verksamheten inom Friluftsorganisationer i samverkan

2005-06-02 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av motionsyrkanden om kulturmiljöfrågor väckta under allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004 2002/03:Kr258

2005-05-26 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Public service visioner för framtiden Bilagor Program Deltagarförteckning delas vid utfrågningen

2005-05-24 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 23 och 24 maj 2. Kl. 10.00

2005-05-19 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Uppvaktning av Författarförbundet, förbundsordförande Mats Söderlund 2. Anmälningar 3. Ev. yttrande till finansutskottet

2005-05-12 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till yttrande 2004/05:KrU3y Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,

2005-04-28 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Fråga om utomståendes närvaro under punkt 2 vid dagens sammanträde i utskottet 2. Uppvaktningar Kl. 10.30 Vd Jan Scherman redovisar

2005-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:30 Plats: RÖ9-53 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Uppvaktningar Kulturutskottet och lagutskottet uppvaktas gemensamt med anledning av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället

2005-04-19 11:30:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Fortsatt behandling av yttrande till lagutskottet över proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället

2005-04-14 08:30:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av proposition 2004/05:124 Arkivfrågor samt motioner väckta dels med anledning av propositionen, dels under

2005-04-12 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Yttrande till lagutskottet över proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv

2005-04-07 09:15:00

Motion 2004/05:Kr10 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr10 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av prop. 2004/05: 124 Arkivfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka framtiden för arkivområdet när det gäller arbetstillfällen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:KrU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2004/05:Kr7 av Kent Olsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr7 av Kent Olsson m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:124 Arkivfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samarbete med de kyrkliga arkiven. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2004/05:KrU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2004/05:Kr8 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr8 av Gunilla Tjernberg m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:124 Arkivfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av välutbildade arkivarier. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2004/05:KrU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2004/05:Fi10 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2004/05:Fi10 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av skr. 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om sänkta skatter på arbete, stramare


Utskottsberedning: 2004/05:FiU32 2005/06:KrU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Precisering av tidigare beslut om val av vice ordförande under Annika Nilssons sjuk- och föräldraledighet 3. Justering

2005-03-22 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 09:00 Plats: L4-17 Ledamotshuset Föredragningslista 1. Öppet seminarium Kl. 09.00-12.00 Kan kultur skapa tillväxt Inledare: Jasenko Selimovic, teaterchef, Göteborgs stadsteater och Dominic Power, docent,

2005-03-17 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2004/05:KrU5 om Idrottsfrågor Skrivningsförslag har sänts ut tidigare Handläggare: Maria Lindh

2005-03-08 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Val av vice ordförande under Annika Nilssons föräldraledighet 2. Anmälningar 3. Behandling av motioner om museer och utställningar

2005-03-03 09:15:00