Dokument & lagar (71 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2004/05:35

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:35 DATUM Torsdagen den 9 juni 2005 TID 09.15-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Preliminär justering av vissa delar av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om kulturmiljövård jfr. prot. 2004/05:33.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Vissa delar av förslag till betänkande

2005-06-20

Kulturutskottets protokoll 2004/05:34

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:34 DATUM Torsdagen den 2 juni 2005 TID 09.15-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Generalsekreterare Ulf Silvander från Friluftsorganisationer i samverkan FRISAM informerar utskottet om organisationens verksamhet och besvarar frågor från utskottets ledamöter. Informationsmaterial

2005-06-20

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Preliminär justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljöfrågor slutjustering sker i september Vissa delar

2005-06-09 09:15:00

Kulturutskottets protokoll 2004/05:33

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:33 DATUM Torsdagen den 26 maj 2005 TID 09.15-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inbjudan Anmäls inbjudan från Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS till seminariedag den 1 juni 2005 om kulturens roll i Sverige, i EU och i relation till den nya konventionen

2005-06-03

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Ordförande Eva Bjernudd och generalsekreterare Ulf Silvander informerer om verksamheten inom Friluftsorganisationer i samverkan

2005-06-02 09:15:00

Kulturutskottets protokoll 2004/05:32

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:32 DATUM Tisdagen den 24 maj 2005 TID 10.00-13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet inhämtar information på temat public service visioner för framtiden i enlighet med bifogade program bilaga 2En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga 3. Vid protokollet

2005-05-28

Kulturutskottets protokoll 2004/05:31

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:31 DATUM Torsdagen den 19 maj 2005 TID 09.15-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Utbildnings- och kulturdepartementet, statssekreterare Claes Ånstrand och departementssekreterarna Filippa Arvas Olsson, Katja Björklund, Björn Cappelin och Martina Holmgren,

2005-05-28

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av motionsyrkanden om kulturmiljöfrågor väckta under allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004 2002/03:Kr258

2005-05-26 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Public service visioner för framtiden Bilagor Program Deltagarförteckning delas vid utfrågningen

2005-05-24 10:00:00

Kulturutskottets protokoll 2004/05:30

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:30 DATUM Torsdagen den 12 maj 2005 TID 09.15-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Sveriges Författarförbund, Mats Söderlund, förbundsordförande, Ann Christin Gräns, förbundsdirektör, Thorbjörn Öström, förbundsjurist och Malin Larsson, biträdande jurist,

2005-05-20

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 23 och 24 maj 2. Kl. 10.00

2005-05-19 09:15:00

Kulturutskottets protokoll 2004/05:29

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:29 DATUM Tisdagen den 28 april 2005 TID 09.15-09.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av yttrande Fortsätts behandlingen av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. jämte motioner väckta med anledning av propositionen

2005-05-18

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Uppvaktning av Författarförbundet, förbundsordförande Mats Söderlund 2. Anmälningar 3. Ev. yttrande till finansutskottet

2005-05-12 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till yttrande 2004/05:KrU3y Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,

2005-04-28 09:15:00

Kulturutskottets protokoll 2004/05:28

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:28 DATUM Tisdagen den 26 april 2005 TID 10.30-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller en tjänsteman i utskottet

2005-04-28

Kulturutskottets protokoll 2004/05:27

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:27 DATUM Tisdagen den 19 april 2005 TID 11.30-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktningar Med anledning av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. uppvaktas kultur- och lagutskotten gemensamt av intresseorganisationerna:

2005-04-28

Kulturutskottets protokoll 2004/05:26

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:26 DATUM Torsdagen den 14 april 2005 TID 08.30-08.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandling av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. samt motionerna 2004/05:L22, 2004/05:L20, 2004/05:L21,

2005-04-28

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Fråga om utomståendes närvaro under punkt 2 vid dagens sammanträde i utskottet 2. Uppvaktningar Kl. 10.30 Vd Jan Scherman redovisar

2005-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:30 Plats: RÖ9-53 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Uppvaktningar Kulturutskottet och lagutskottet uppvaktas gemensamt med anledning av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället

2005-04-19 11:30:00

Kulturutskottets protokoll 2004/05:25

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2004/05:25 DATUM Tisdagen den 12 april 2005 TID 10.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Inkommen skrivelse Anmäls skrivelse från Indiska ambassaden, ambassadör Deepa Gopalan Wadhwa angående kulturutskottets delegationsresa till Indien i augusti 2005 dnr 141-570-04/052 Ärendebehandling

2005-04-15

Paginering