Dokument & lagar (130 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Preliminär justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljöfrågor slutjustering sker i september Vissa delar

2005-06-09 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Ordförande Eva Bjernudd och generalsekreterare Ulf Silvander informerer om verksamheten inom Friluftsorganisationer i samverkan

2005-06-02 09:15:00

Omröstning 2004/05:AU7p13 Inriktningen på jämställdhetspolitiken

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 13 Inriktningen på jämställdhetspolitiken Riksdagen avslår motion 2004/05:A291. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 131 0 0 13 m 37 0

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p10 Skyddet för föräldralediga

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 10 Skyddet för föräldralediga Riksdagen avslår motion 2004/05:A8 yrkande 4. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 131 0 0 13 m 0

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p1 Sättet att genomföra likabehandlingsdirektivet

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 1 Sättet att genomföra likabehandlingsdirektivet Riksdagen avslår motion 2004/05:A6. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 131 0 0 13 m 0

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p19 En konkurrensutsatt offentlig sektor

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 19 En konkurrensutsatt offentlig sektor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A261 yrkande 6 och 2004/05:A352 yrkande 8. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-06-01

Omröstning 2004/05:AU7p2 Utvidgningen av diskrimineringsförbudet i lagen (2003:307) om förbud mot diskrimineringen

Votering: betänkande 2004/05:AU7 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering, förslagspunkt 2 Utvidgningen av diskrimineringsförbudet i lagen 2003:307 om förbud mot diskrimineringen Riksdagen bifaller proposition 2004/05:147 punkt 5 i denna del och avslår motion 2004/05:A7. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-01

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av motionsyrkanden om kulturmiljöfrågor väckta under allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004 2002/03:Kr258

2005-05-26 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 EU-information av statssekreterare Anders Teljebäck med medarbetare, Näringsdepartementet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information TA- 3. Justering av

2005-05-24 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Public service visioner för framtiden Bilagor Program Deltagarförteckning delas vid utfrågningen

2005-05-24 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 23 och 24 maj 2. Kl. 10.00

2005-05-19 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information om proposition 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering av kansliråd Örjan Härneskog, Näringsdepartementet Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Uppvaktning av Författarförbundet, förbundsordförande Mats Söderlund 2. Anmälningar 3. Ev. yttrande till finansutskottet

2005-05-12 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information 3. Justering av betänkande 2004/05:AU9 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer SF- 4. Behandling

2005-05-12 09:15:00

Omröstning 2004/05:KRU9p7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr309, 2002/03:Kr353, 2004/05:Kr7 yrkande 3, 2004/05:Kr8 yrkande 3, 2004/05:Kr9 yrkande 1 och 2004/05:Kr327. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p3 Svenska kyrkans arkiv

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 3 Svenska kyrkans arkiv Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 1, 2004/05:Kr9 yrkande 3 och 2004/05:Kr10 yrkande 2. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p11 De nationella minoritetsspråken och arkiven

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 11 De nationella minoritetsspråken och arkiven Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr308, 2004/05:Kr9 yrkande 4 och 2004/05:Kr10 yrkande 3. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p4 Handikappades tillgång till arkiven

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 4 Handikappades tillgång till arkiven Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 2, 2004/05:Kr9 yrkande 5 och 2004/05:Kr10 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 12 och 2004/05:Kr316. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p1 Museisektorns struktur

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 1 Museisektorns struktur Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 3 och 2004/05:Kr233 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19

2005-05-12