Dokument & lagar (71 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:35

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:35 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Preliminär justering av förslag till betänkande 2005/06:KrU2 Kulturmiljöfrågor slutjustering sker i september Vissa delar

2005-06-09 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:34

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:34 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Ordförande Eva Bjernudd och generalsekreterare Ulf Silvander informerer om verksamheten inom Friluftsorganisationer i samverkan

2005-06-02 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:33

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:33 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Föredragning av motionsyrkanden om kulturmiljöfrågor väckta under allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004 2002/03:Kr258

2005-05-26 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:32

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:32 Datum och tid: 10:00 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Public service visioner för framtiden Bilagor Program Deltagarförteckning delas vid utfrågningen

2005-05-24 10:00:00

Public service visioner för framtiden. Offentlig utfrågning anordnad av kulturutskottet den 24 maj 2005 Ordföranden: Klockan är drygt tio. Det är dags att öppna dagens kunskapsinhämtande och åsiktsutbyte. Vi har tre timmar på oss inklusive en kort kaffepaus. Jag heter Lennart Kollmats. Jag är kulturutskottets ordförande.

2005-05-24

Utskottsmöte 2004/05:31

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:31 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Statssekreterare Claes Ånstrand informerar om aktuella kulturfrågor inför ministerrådsmötet den 23 och 24 maj 2. Kl. 10.00

2005-05-19 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:30 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Kl. 09.15 Uppvaktning av Författarförbundet, förbundsordförande Mats Söderlund 2. Anmälningar 3. Ev. yttrande till finansutskottet

2005-05-12 09:15:00

Omröstning 2004/05:KRU9p7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 7 Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr309, 2002/03:Kr353, 2004/05:Kr7 yrkande 3, 2004/05:Kr8 yrkande 3, 2004/05:Kr9 yrkande 1 och 2004/05:Kr327. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p3 Svenska kyrkans arkiv

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 3 Svenska kyrkans arkiv Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 1, 2004/05:Kr9 yrkande 3 och 2004/05:Kr10 yrkande 2. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p11 De nationella minoritetsspråken och arkiven

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 11 De nationella minoritetsspråken och arkiven Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr308, 2004/05:Kr9 yrkande 4 och 2004/05:Kr10 yrkande 3. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU9p4 Handikappades tillgång till arkiven

Votering: betänkande 2004/05:KRU9 Arkivfrågor, förslagspunkt 4 Handikappades tillgång till arkiven Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 2, 2004/05:Kr9 yrkande 5 och 2004/05:Kr10 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 4 Visning av kulturskatter nära fyndplatsen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr326 yrkande 12 och 2004/05:Kr316. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p1 Museisektorns struktur

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 1 Museisektorns struktur Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr209 yrkande 3 och 2004/05:Kr233 yrkande 4. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p2 Plan för vård av museernas samlingar

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 2 Plan för vård av museernas samlingar Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr368 yrkande 18. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 m, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 0 44

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p21 Information och forskning om illdåd mot olika folkgrupper

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 21 Information och forskning om illdåd mot olika folkgrupper Riksdagen avslår motionerna 2004/05:U316 yrkande 4, 2004/05:Kr227, 2004/05:Kr261 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:Kr268 yrkande 1, 2004/05:Kr273 yrkandena 1-4, 2004/05:Kr284 yrkandena 1-3,

2005-05-12

Omröstning 2004/05:KRU7p5 Lån av museiföremål

Votering: betänkande 2004/05:KRU7 Museer och utställningar, förslagspunkt 5 Lån av museiföremål Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr265 och 2003/04:Kr295. Datum: 2005-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 125 0 0 19 m 43 0 1 11 c 17

2005-05-12

Utskottsmöte 2004/05:29

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:29 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Justering av förslag till yttrande 2004/05:KrU3y Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG,

2005-04-28 09:15:00

Utskottsmöte 2004/05:28

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:28 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Fråga om utomståendes närvaro under punkt 2 vid dagens sammanträde i utskottet 2. Uppvaktningar Kl. 10.30 Vd Jan Scherman redovisar

2005-04-26 10:30:00

Utskottsmöte 2004/05:27

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:27 Datum och tid: 11:30 Plats: RÖ9-53 EU-nämndens plenisal Föredragningslista 1. Uppvaktningar Kulturutskottet och lagutskottet uppvaktas gemensamt med anledning av proposition 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället

2005-04-19 11:30:00

Utskottsmöte 2004/05:26

Föredragningslista Kulturutskottet 2004/05:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:26 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-35 Kulturutskottets plenisal Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Fortsatt behandling av yttrande till lagutskottet över proposition 2004/05:110 om upphovsrätten i informationssamhället

2005-04-14 08:30:00

Paginering